Wygraj I Tom Dzienników Jerzego Zawieyskiego – rozstrzygnięcie konkursu!

Do księgarń trafiły Dzienniki. Tom 1. Wybór z lat 1955–1959 Jerzego Zawieyskiego, wydane przez Ośrodek Karta i Dom Spotkań z Historią. Dzienniki ukazały się w serii Świadectwa.

W naszym konkursie mamy dla Państwa dwa egzemplarze książki. Wystarczy napisać na adres konkurs@o.pl i odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Podaj dwa tytuły, które wcześniej ukazały się w serii Świadectwa.

Do dwóch pierwszych osób, które poprawnie odpowiedzą na pytanie, trafią egzemplarze Dzienników.

Zwycięzcami w konkursie zostali: Łukasz Błaszczak oraz Marta Kubiczek.

Gratulujemy!

Jerzy Zawieyski, Dzienniki (źródło: materiał prasowy Karty)

Jerzy Zawieyski, Dzienniki (źródło: materiał prasowy Karty)

Dzienniki Jerzego Zawieyskiego to świadectwo intrygujące – opowiada o okresie odwilży i małej stabilizacji przełomu lat 50. i 60., który nie doczekał się jeszcze podobnie całościowych, wielowymiarowych zapisów.

Zawieyski pisał w zeszytach, piórem wiecznym – raz poczynionych zapisków nie uzupełniał i nie poprawiał. Jego Dzienniki stanowią interesujące świadectwo nie tylko na temat samego Autora, jako niezwykłego świadka tamtego czasu, ale także – środowisk: literackiego i politycznego, z którymi był związany.

Jerzy Zawieyski – pisarz, dramaturg, intelektualista i katolicki działacz polityczny, symbol chrześcijańskiej lewicy i oporu przeciw stalinizmowi w kulturze.

Publikowane Dzienniki stanowią wybór z 3000-stronicowego zachowanego w rękach rodziny Autora maszynopisu, z notatek prowadzonych przez 14 lat. Publikujemy pierwszy (z lat 1955–59) z dwóch tomów, jako cenne źródło wiedzy o Peerelu z lat 50./60.

Dzienniki mają charakter zarówno zapisu intelektualnego – lektur, przemyśleń, notatek towarzyszących własnej twórczości, opisu spotkań i postaw kręgu pisarzy oraz ludzi Kościoła (m.in. Jerzego Andrzejewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, prymasa Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Ziei, osób związanych z Tygodnikiem Powszechnym). Są także cennym źródłem informacji z życia politycznego – pokazujących środowisko otaczające autora, jako posła, przedstawiciela Koła Znak czy członka Rady Państwa.

Cytaty


Magazyn

Sonda

Działalność której instytucji zajmującej się promowaniem designu cenisz najbardziej?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Zobacz archiwum

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR