Wygraj I Tom Dzienników Jerzego Zawieyskiego – rozstrzygnięcie konkursu!

Do księgarń trafiły Dzienniki. Tom 1. Wybór z lat 1955–1959 Jerzego Zawieyskiego, wydane przez Ośrodek Karta i Dom Spotkań z Historią. Dzienniki ukazały się w serii Świadectwa.

W naszym konkursie mamy dla Państwa dwa egzemplarze książki. Wystarczy napisać na adres konkurs@o.pl i odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Podaj dwa tytuły, które wcześniej ukazały się w serii Świadectwa.

Do dwóch pierwszych osób, które poprawnie odpowiedzą na pytanie, trafią egzemplarze Dzienników.

Zwycięzcami w konkursie zostali: Łukasz Błaszczak oraz Marta Kubiczek.

Gratulujemy!

Jerzy Zawieyski, Dzienniki (źródło: materiał prasowy Karty)

Jerzy Zawieyski, Dzienniki (źródło: materiał prasowy Karty)

Dzienniki Jerzego Zawieyskiego to świadectwo intrygujące – opowiada o okresie odwilży i małej stabilizacji przełomu lat 50. i 60., który nie doczekał się jeszcze podobnie całościowych, wielowymiarowych zapisów.

Zawieyski pisał w zeszytach, piórem wiecznym – raz poczynionych zapisków nie uzupełniał i nie poprawiał. Jego Dzienniki stanowią interesujące świadectwo nie tylko na temat samego Autora, jako niezwykłego świadka tamtego czasu, ale także – środowisk: literackiego i politycznego, z którymi był związany.

Jerzy Zawieyski – pisarz, dramaturg, intelektualista i katolicki działacz polityczny, symbol chrześcijańskiej lewicy i oporu przeciw stalinizmowi w kulturze.

Publikowane Dzienniki stanowią wybór z 3000-stronicowego zachowanego w rękach rodziny Autora maszynopisu, z notatek prowadzonych przez 14 lat. Publikujemy pierwszy (z lat 1955–59) z dwóch tomów, jako cenne źródło wiedzy o Peerelu z lat 50./60.

Dzienniki mają charakter zarówno zapisu intelektualnego – lektur, przemyśleń, notatek towarzyszących własnej twórczości, opisu spotkań i postaw kręgu pisarzy oraz ludzi Kościoła (m.in. Jerzego Andrzejewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, prymasa Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Ziei, osób związanych z Tygodnikiem Powszechnym). Są także cennym źródłem informacji z życia politycznego – pokazujących środowisko otaczające autora, jako posła, przedstawiciela Koła Znak czy członka Rady Państwa.