Zaproszenie na spektakl Orlando na Festiwalu Konfrontacje w Lublinie – rozstrzygnięcie

13 października rozpocznie się 17. edycja Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Lublinie. To wydarzenie prezentujące spektakle, filmy, koncerty i spotkania z twórcami i krytykami teatralnymi.

We czwartek, 18 października, o godz. 22.15 Teatr MAAT Projekt (Lublin)  zaprezentuje spektakl Orlando(90 min) / Sala Widowiskowa w Warsztatach Kultury

Aby wygrać zaproszenie wystarczy napisać w którym roku odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Konfrontacje Teatralne.

Odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem proszę przesłać na adres: konkurs@o.pl. W tytule maila proszę wpisać Orlando.

Zwycięzcą konkursu jest pan Paweł Koszałka. Gratulujemy serdecznie!

Konfrontacje Teatralne (logo pochodzi z materiałów prasowych)

Konfrontacje Teatralne (logo pochodzi z materiałów prasowych)

Orlando – niezwykła biografia fikcyjnej postaci, która na początku powieści jest szesnastoletnim arystokratycznym młodzieńcem z czasów elżbietańskich, a na końcu – w roku 1928 – trzydziestosześcioletnią poetką. Przemiana z mężczyzny w kobietę dokonuje się z dnia na dzień i nie ma wpływu na poczucie tożsamości: zachowuje pamięć o swojej przeszłości i nadal pozostaje tą samą osobą. Przez ponad 300 lat pisze wciąż ten sam poemat, za który w końcu dostaje nagrodę literacką. Orlando traktuje o dwoistości ludzkiej natury, o androgynizmie i biseksualności oraz kulturowych uwarunkowaniach i społecznych rolach przypisywanych i narzucanych obu płciom. Ma bez wątpienia wydźwięk feministyczny, ale jest nie tylko powieścią genderową – staje się traktatem o próbie uzyskania wolności. Dramat napisany przez Szczepana Orłowskiego jest pewnego rodzaju dyskursem z książką Woolf, gdzie zjawia się Orlando w trzech osobach – człowiek egocentryczny, szukający przemiany i próbujący uwolnić się od własnego ego.

Rekluz, rekluza – zakonnik lub zakonnica zobowiązujący się do nieopuszczania własnej celi i niekontaktowania się z innymi zakonnikami. Skrajnym rodzajem rekluzji było zamurowanie w celi. W monastycyzmie prawosławnym analogiczna forma umartwienia się nosi nazwę zatworniczestwa (dosłownie zabarykadować się).

Bogaty program Konfrontacji Teatralnych składa się z kilku sekcji. Więcej informacji o wydarzeniach festiwalowych można przeczytać w serwisie Wydarzenia O.pl:

http://wydarzenia.o.pl/2012/09/konfrontacje-teatralne-lublin/

Festiwal Konfrontacje Teatralne
od 13 do 20 października 2012 roku
Lublin