Beenka na co dzień – wygraj pakiety książek od Ossolineum! – rozstrzygnięcie

Trzy pakiety po trzy książki z serii Biblioteka Narodowa: wybory poezji Aleksandra Wata i Iwana Franko oraz antologia ody w poezji polskiej, a oprócz nich zestawy upominków-niespodzianek (dla każdego uczestnika!) czekają na Was w konkursie organizowanym przez nas wspólnie z Wydawnictwem Ossolineum, zatytułowanym „Beenka na co dzień”. Co się kryje pod tym hasłem? Wy nam powiedzcie (a może pokażcie!). Nagrodzimy najciekawsze i najbardziej twórcze interpretacje i przedstawienia tematu – fotograficzne, rysunkowe, graficzne lub tekstowe.

Daj sobie szansę na wygranie liryków w doskonałych opracowaniach, by cieszyć się nimi w coraz dłuższe jesienne wieczory.

Na prace czekamy przez dwa tygodnie, do 4 października, pod adresem: konkurs@o.pl. Jako tytuł wiadomości prosimy wpisać: Beenka na co dzień. Prosimy również o podanie imienia, nazwiska i adresu kontaktowego. Mile widziane będą krótkie opisy prac wizualnych.

Uwaga! Weźmiemy pod uwagę wyłącznie zgłoszenia przesłane z adresu zapisanego do subskrypcji newslettera O.pl. Nie jesteś jeszcze naszym subskrybentem? Zapisz się!
http://newsletter.o.pl/ Polub O.pl na FB! >> facebook.com/opl.kultura

Rozstrzygnięcie: Nagrody w konkursie otrzymują Pan Janusz Bęben, Pan Łukasz Żurawski oraz Pani Anna Fochtman. Gratulujemy!

„Beenka na co dzień” (źródło: materiały organizatorów)

„Beenka na co dzień” (źródło: materiały organizatorów)

Aleksander Wat: Wybór wierszy

Jak czytać i opisywać twórczość Aleksandra Wata? – takie pytanie zadaje sobie Adam Dziadek we Wstępie do Wyboru poezji autora Mopsożelaznego piecyka w serii Biblioteka Narodowa. Zadanie to wcale nie jest łatwe: twórczość Wata cieszy się niegasnącą popularnością, wciąż odczytywana jest na nowo, a trudność opisu wynika przede wszystkim ze swoistej niewyczerpalności jego dzieła, z nadreprezentacji i nadmiaru, które z czasem stały się immanentną cechą tej poezji.

Twórczość Wata jest wstrząsającym świadectwem bezpośredniego zmagania się z cierpieniem. Nieuleczalną chorobę bólową, na którą poeta zapadł na piętnaście lat przed śmiercią, w przenikliwy sposób uczynił metaforą XX wieku. Paradoksalnie więc wiersz, ze swej natury krótki i ulotny, okazał się jedyną formą mogącą oddać doznania towarzyszące chorobie i życiu autora. Jak twierdził Miłosz: „Wat usiłuje mówić skórą, nie językiem, a jego poezja jest stenogramem cierpienia, bezwstydnie autobiograficzna”.

Autokreacja, fantazmaty, skłonność do hiperboli, silnie wyakcentowana świadomość aktu twórczego, zaangażowanie ciała w akt pisania, znaczące zróżnicowanie formalne i tematyczne oparte na kolażu tekstowym, różnorodność stylu mowy, dyskursywność – to wyróżniki oryginalnej poezji Wata. Obszerny Wstęp oraz opracowanie Dziadka są tym potrzebniejsze, że czytelnik bombardowany jest przez autora Mopsożelzanego piecyka dziesiątkami skomplikowanych słów, obcojęzycznych zwrotów, neologizmów, cytatów i aluzji.

Aleksander Wat, „Wybór wierszy” (źródło: materiały organizatorów)

Aleksander Wat, „Wybór wierszy” (źródło: materiały organizatorów)

Oda w poezji polskiej. Antologia

Korzenie ody, koronnej formy lirycznej w tradycji śródziemnomorskiej, sięgają czasów Pindara i Horacego. Wiele typowych cech antycznej pieśni pochwalnej przetrwało do dziś, a jej długie dzieje są świadectwem uniwersalności i trwałości gatunku. Jednak wśród licznych realizacji, szczególnie współczesnych, znajdują się także utwory stanowiące przykłady nieufności wobec tej formy. Zbiór prezentuje zarówno dzieła kanoniczne, jak i reinterpretacje, wchodzące w dialog z konwencją klasycznej ody. Antologia w serii Biblioteka Narodowa zawiera bogaty i zróżnicowany materiał, mający na celu ukazanie zarówno ciągłości, jak i licznych przemian, którym gatunek podlegał na przestrzeni swojej wielowiekowej historii. Wśród liryków, wybranych ze względu na ich reprezentatywność dla danego okresu literackiego, znajdują się teksty autorów takich jak: Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz i Leopold Staff, ale także Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak, Andrzej Sosnowski czy Marcin Świetlicki. Nazwisko każdego twórcy opatrzone zostało notą biograficzną, pozwalającą odbiorcy na lepszą orientację w obrębie ody jako gatunku i w antologii.

„Oda w poezji polskiej. Antologia” (źródło: materiały organizatorów)

„Oda w poezji polskiej. Antologia” (źródło: materiały organizatorów)

Iwan Franko: Wybór poezji

Dzieje kultury ukraińskiej końca XIX i początku XX wieku bardzo mocno splatają się z postacią Iwana Franki – jednego z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych twórców ukraińskich. Jego dorobek pisarski obejmuje ponad pięć tysięcy pozycji: poetyckich, prozatorskich i dramatycznych, przekładów na różne języki, a także artykułów krytycznoliterackich, prac naukowych oraz setek tekstów publicystycznych na tematy kulturalne, społeczne, polityczne i ekonomiczne. Mimo to badacze Franki zgodnie twierdzą, że najważniejsze miejsce w jego twórczości zajmuje poezja. U podstaw założeń estetycznych autora leżą obszerne znaczeniowo metafory pieśni i pracy. Obydwie te wartości twórca wyniósł z rodzinnego domu, przechowując i pielęgnując w swojej pamięci obraz wcześnie zmarłych rodziców: matki śpiewającej ukraińskie pieśni ludowe oraz ojca – kowala, który ciężką pracą zapewnił synowi edukację. Pozostając pod ich wpływem, Franko stworzył wizerunek poety zaangażowanego, piszącego w imię idei. Nawiązywał tym samym do Szewczenkowskiej tradycji liryki politycznej, głęboko wierząc w zwycięstwo postępu i sprawiedliwości społecznej.

Edycja w serii Biblioteka Narodowa zawiera ponad sto pięćdziesiąt utworów Franki, m.in. liryki miłosne, dydaktyczne i polityczne oraz utwory podejmujące rozważania o powinnościach sztuki, a także wiersze napisane po polsku oraz ukraińskie pieśni ludowe w przekładzie autora.

Iwan Franko, „Wybór poezji” (źródło: materiały organizatorów)

Iwan Franko, „Wybór poezji” (źródło: materiały organizatorów)

Organizator konkursu: O.pl
Współorganizator: Wydawnictwo Ossolineum we Wrocławiu