Wygraj katalogi z Konkursu Gepperta! – rozstrzygnięcie

Konkurs Gepperta jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym młodemu malarstwu. Jego głównym celem jest przedstawienie możliwie pełnej panoramy zjawisk aktualnie zachodzących w różnych ośrodkach w kraju oraz promocja debiutujących twórców. Dwunastą edycję pod hasłem „A co Ty robisz dla malarstwa?” wieńczy wystawa, którą można oglądać od 18 października do 11 grudnia w Galerii Awangarda BWA Wrocław.

Mamy dla Państwa dwa zestawy po dwa katalogi: z jedenastej i dwunastej edycji Konkursu Gepperta („Uwaga: Malarstwo!” oraz „A co Ty robisz dla malarstwa?”). Wygrają ósma i piętnasta osoba, które poprawnie podadzą jedno hasło dowolnej, wcześniejszej edycji Konkursu Gepperta (oprócz jedenastej edycji).

Na odpowiedzi przesłane wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym czekamy pod adresem: konkurs@o.pl. Jako tytuł prosimy wpisać: Konkurs Gepperta.

Uwaga! Bierzemy pod uwagę wyłącznie odpowiedzi przesłane z adresu zapisanego do subskrypcji newslettera O.pl. Nie jesteś jeszcze naszym subskrybentem? Zapisz się! http://newsletter.o.pl/
Polub O.pl na FB! >> facebook.com/opl.kultura

Rozstrzygnięcie: zestawy katalogów otrzymują Barbara Nowak i Elżbieta Marcinko. Gratulujemy!

12. Konkurs Gepperta (źródło: materiały prasowe organizatora)

12. Konkurs Gepperta (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs odbywający się nieprzerwanie od 1989 roku jest obecnie jednym z najważniejszych przeglądów młodej sztuki w Polsce. Długa historia Konkursu Gepperta pokazuje, że malarstwo niezmiennie stanowi interesujące pole działań młodych artystów. Poprzednie edycje pokazały, w jaki sposób młodzi artyści w Polsce przekraczają granice malarstwa, walczą z jego tradycyjną formą czy z podziałem obszaru sztuki na poszczególne media. Z drugiej strony zaznajomiły publiczność z twórczością osób, które preferują klasyczną formę dyscypliny, nie odrzucając tradycji, a świadomie się w nią wpisując. Krótko mówiąc: śledząc rozwój Konkursu Gepperta można poznać całe spektrum postaw obecnych na arenie sztuki.

Tym razem organizatorzy i autorzy pochylają się nad postacią artysty. Próbują odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę pełni on pośród dynamicznych procesów towarzyszących dzisiejszemu malarstwu. W jaki sposób definiuje medium i jak szuka własnego w nim miejsca? Co robi, by nie popaść w bezrefleksyjne wpisywanie się w uznane schematy, poparte pustą rzemieślniczą maestrią, w przebrzmiałe postmodernistyczne „igranie z konwencjami” prowadzące do stagnacji i autokanibalizmu? Czy stać go na romantyczne uniesienia i bunty? Czy może jest głównie chłodnym analitykiem rynku sztuki? Czy rozwijając własną osobowość twórczą młody malarz skłonny jest zaryzykować, postawić wszystko na „rewolucyjną” kartę? Organizatorzy wraz z jury konkursu szukali artystów, dla których u progu kariery motorem działania są rozkwit i rozwój malarstwa oraz chęć zaistnienia w tym procesie.

Autorzy postarają się także przyjrzeć statusowi malarza w dzisiejszym społeczeństwie. Mit artysty-wybrańca, wieszcza i outsidera, powstały na początku XIX wieku i utrwalany w kolejnych dekadach jest, o dziwo, wciąż żywotny. Artysta ciągle posiada status „innego”, a sztuka współczesna boryka się z problemem niezrozumienia oraz z etykietą elitarnej, nieczytelnej i hermetycznej. Jednocześnie twórcy i kuratorzy usilnie starają się uczynić obszar swoich działań elementem życia codziennego, narzędziem poznawczym i sposobem komentowania rzeczywistości. Malarstwo ma opinię dziedziny potencjalnie bliskiej odbiorcom – można je kupić, zabrać do domu i z tej bezpiecznej pozycji analizować oraz kontemplować. Czy dzięki temu ma ono szansę być najbliżej publiczności? Czy odbiorcy dążą do obcowania z malarstwem? Na tle tych pytań hasło konkursu nabiera dwojakiego kontekstu: zadajemy pytanie nie tylko malarzom, ale także odbiorcom.

Organizator konkursu: O.pl
Współorganizator: BWA Wrocław