• 2019-04-15

Architektura w przestrzeni sztuk 2019

Od 16 kwietnia 2019 roku w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie można będzie oglądać wystawę Architektura w przestrzeni sztuk 2019 prezentującą dyplomy magisterskie architektów.

Architektura w przestrzeni sztuk 2019, Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

Architektura w przestrzeni sztuk 2019, Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

To już 5-ta edycja wystawy dorocznych prac studentów architektury – obecnie już absolwentów z pełnymi prawami magistra inżyniera architekta. To kolejna wystawa prac dyplomowych obronionych ostatnio na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jest to doroczny pokaz projektów dyplomowych architektów – w Pałacu Sztuki, wystawa szkoły o profilu technicznym, wystawa, która zawisła w najznamienitszym salonie sztuki w Krakowie.

Zgodnie z intencją założycieli w XIX w. – Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych – salon promuje młodych artystów, którymi również powinni się czuć architekci dbający o ład i estetykę naszych miast i wszelkich przestrzeni urbanistycznych. Te przestrzenie, chociaż zurbanizowane, czyli w popularnym rozumieniu ujarzmione, a nawet zniszczone bo wydarte naturze – winny pod działaniem architektów zyskiwać najbardziej humanistyczny charakter i najlepiej, bo bez szkód – służyć człowiekowi. Takie jest przesłanie szkoły architektury, uczącej warsztatu, etyki i zawodu architekta.
Wystawa prezentuje kolejną porcję dyplomów, którymi młodzi architekci chcą zainteresować mieszkańców miasta i wszystkich odwiedzających Pałac Sztuki. Chcą nawiązać dyskurs i porozumienie z użytkownikami swoich przyszłych realizacji. Wszak zdajemy sobie sprawę, że dopiero w pełni wzajemnego zrozumienia zarówno potrzeb, marzeń, jak i możliwości, a potem w maestrii rozwiązań i umiejętności wdrożenia – znajdziemy najlepszą jakość i zadowolenie wszystkich stron. Rozpoznanie, dyskusje, wzajemna nauka, kompromisy – służą wszystkim zainteresowanym. Architekci zaś posiadłszy umiejętności techniczne, potrafią wspólne wnioski ująć w projektowy zapis, natomiast będąc w dużej mierze humanistami rozumiejącymi wszystko co ludzkie, oraz na równi artystami z wyczuciem piękna i wizjonerskiej urody – powinni po prostu zrobić to dobrze.
Tegoroczna wystawa już tradycyjnie, oprócz wyboru najatrakcyjniejszych fragmentów projektów, pokazuje próbki rozmaitych tematów w różnym zakresie opracowania – dla ilustracji pełnego spektrum warsztatu zawodowego wymaganego do obrony projektu oraz włożonego nakładu pracy.
Tym niemniej, jak dotychczas, ich wybór ma podkreślać obok zalet merytorycznych, szczególną wartość malarską projektów – urodę zapisu graficznego płaskich przedstawień na planszach – aby podkreślić wartości artystyczne będące udziałem każdego z projektów i tym samym udowodnić prawo do zajmowania miejsca w galerii sztuki oraz w Przestrzeni Sztuk. Do Państwa jako wizytujących wystawę, a zarazem odbiorców sztuki architektury, należy ocena i zgłębienie prezentowanych propozycji projektowych.
Pewnie obecna, piąta wystawa zasługuje na miano małego jubileuszu, ale prawdziwe święto będziemy obchodzić przy Państwa udziale za k olejnych 5 lat corocznych prezentacji projektów. Tymczasem zapraszamy w podwoje Pałacu Sztuki w Krakowie.

Dziekan WA PK

Jacek Gyurkovich

_______________

Architektura w przestrzeni sztuk 2019
Dyplomy magisterskie architektów

Kurator wystawy: Małgorzata Mizia

Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
pl. Szczepański 4
31-011 Kraków

Wernisaż: 16 kwietnia 2019 roku, godz. 18.00
Dolny Pałac Sztuki

Dodaj komentarz