Rachunek z miłości platonicznej w Galerii BWA w Zielonej Górze

5 kwietnia 2019 roku Galeria BWA w Zielonej Górze otworzy wystawę: Rachunek z miłości platonicznej prezentującą Kolekcję Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Miriam Cahn, o.T. 10.05.2012, 2012, pastel i węgiel na papierze, 39 × 23 cm (źródło: materiały prasowe)

Miriam Cahn, o.T. 10.05.2012, 2012, pastel i węgiel na papierze, 39 × 23 cm (źródło: materiały prasowe)

Tytuł pracy Romana Stańczaka „Rachunek z miłości platonicznej” dobrze opisuje współczesny czas politycznego i kulturowego sprzeciwu. Czas wyrównywania rachunków za zapatrzenie w oderwane (jak się okazało) od rzeczywistości ideały. „Rachunek z miłości platonicznej” wskazuje na resentyment i populistyczną niechęć do merytokracji, towarzyszy współczesnym wojnom kulturowym. Rozliczaniu i karaniu za emancypację, zbyt śmiałe wizje społecznej równości i inkluzywości, zbytni uniwersalizm.

Zainicjowana w 2009 roku kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie gromadzi prace artystów współczesnych, powstałe przede wszystkim po 1989 roku. Jej celem jest opisanie poprzez dzieła sztuki historii polskiej transformacji w szerokiej, globalnej perspektywie. Kolekcja ma dyskursywny charakter i jest traktowana jako głos w debacie i badaniach nad współczesnością. Zbiera prace międzynarodowych artystów, często powstałe na zamówienie i odnoszące się do spraw lokalnych. Jednocześnie ten „zbiór rzeczy” jest konstruowany w odniesieniu do przemian, jakie zaszły w pojmowaniu dzieła sztuki, jego statusu i materialności, relacji instytucji i publiczności, jak i samej funkcji muzeum (nie tylko magazynu na dzieła sztuki, ale i miejsca wspólnego uczenia się, dystrybucji informacji oraz interdyscyplinarnego eksperymentu).

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie nie ma stałej siedziby, jest w trakcie budowy i sytuację tę wykorzystuje do pokazywania swojej kolekcji w różnych miejscach. Wystawa w galerii BWA w Zielonej Górze to doskonała okazja, by przyjrzeć się działaniu prac z kolekcji i budowanych wokół nich narracji i znaczeń w nowym kontekście. Obecne na wystawie dzieła to w większości nowe zakupy, pokazywane publicznie po raz pierwszy.

Artystki i Artyści:
Lawrence Abu-Hamdan, Kader Attia, Miriam Cahn, Vlassis Caniaris, Grupa Sędzia Główny, Jonathan Horowitz, Piotr Janas, Daniel Knorr, Sarah Lucas, Teresa Margolles, Pruitt and Early, Zofia Rydet, Roman Stańczak

_______________

Rachunek z miłości platonicznej 
Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
w Galerii BWA w Zielonej Górze

Kurator: Łukasz Ronduda

Biuro Wystaw Artystycznych
Al. Niepodległości 19
65-048 Zielona Góra

6.04 – 5.05.2019
Wernisaż: 5 kwietnia 2019 r., godz. 19:00

Dodaj komentarz