Święto Purim i Wieczór Literatury Żydowskiej w Muzeum Miasta Łodzi

W dniach 21 i 22 marca 2019 roku Muzeum Miasta Łodzi zorganizuje dwa wydarzenia związane z kulturą żydowską. W czwartek odbędzie się „Święto Purim dla Łodzi” – spotkanie z okazji najradośniejszego żydowskiego święta związanego z ocaleniem Żydów od zagłady w czasach króla Achaszwerosza, będące szansą na poznanie dawnych obyczajów praktykowanych z tej okazji. W piątek natomiast goście Muzeum będą mieć możliwość uczestniczenia w „Wieczorze literatury żydowskiej”, podczas którego zostaną odczytane utwory grupy artystyczno-literackiej Jung-Idisz w językach jidysz i polskim oraz przedstawione postaci z kręgu łódzkiej literatury żydowskiej okresu międzywojnia.

Zgodnie z kalendarzem żydowskim święto przypada na 14 dzień miesiąca adar (luty/marzec) i tradycyjnie obchodzi się je w formie przyjęcia, na którym zebrani bawią się przy akompaniamencie muzyki, jedząc, pijąc i wzajemnie wręczając sobie prezenty. Celebracja wielkiej radości to wyraz wiary w niezłomność narodu żydowskiego.

Przy współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi, z udziałem rabina Dawida Szychowskiego, Muzeum przygotowuje okolicznościową uroczystość, podczas której zostaną zaprezentowane purimowe tradycje, m.in. czytanie Księgi Estery, zwyczajowe zabawy i prezenty dziecięce oraz świąteczne stroje. Zostanie także odczytany wiersz Ja – błazen purimowy autorstwa M. Broderzona z wydawnictwa „Jung-Idisz” z 1919 roku, którego pierwszy zeszyt został wydany dokładnie 100 lat temu właśnie na święto Purim.

— To ważne, by przypominać łodzianom o wielowyznaniowym dziedzictwie miasta poprzez przybliżanie rozmaitych obrzędów religijnych — podkreśla Barbara Kurowska, Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi. — Jednocześnie zależy nam na uwrażliwianiu mieszkańców na różnorodność, która niewątpliwie stanowi fundament życia społecznego czy wspólnotowości — dodaje.

W piątek 22 marca Muzeum zaprasza na „Wieczór literatury żydowskiej”, poświęcony pierwszej publikacji łódzkiej grupy literacko-artystycznej Jung-Idisz. W wydanym przez Muzeum Miasta Łodzi reprincie oryginalnych zeszytów w języku jidysz zostały zawarte w tłumaczeniu na język polski poezje, manifesty grupy oraz teksty teoretyczne autorów takich jak M. Broderzon, I. Kacenelson, M. Szwarc, J. Adler.

Założenia programowe młodych twórców oscylowały wokół zagadnień „początku”, „zmiany”, „wieczności”, jednak nade wszystko literaci podkreślali przywiązanie do kultury jidysz i języka, którym przez kilka wieków posługiwali się ich rodzice, dziadkowie, praojcowie na terenie środkowo-wschodniej Europy.

— Unikatowy reprint jest wynikiem współpracy badaczy twórczości łódzkiej grupy z różnych ośrodków akademickich, instytucji w Polsce i za granicą, związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego polskich Żydów, próbujących ocalić pamięć o nieistniejącym już świecie —wyjaśnia Adam Klimczak, p. o. Kierownika Działu Historii Muzeum Miasta Łodzi.

To także szansa, by porozmawiać z obecną podczas prelekcji tłumaczką z języka jidysz na język polski, Joanną Lisek, której przekłady utworów literackich wydawnictwa grupy Jung -Idisz zostaną przytoczone podczas wieczoru.

Oba wydarzenia mają na celu promowanie kultury żydowskiej i wpisują się w ideę Łodzi wielokulturowej oraz działań edukacyjnych realizowanych przez Muzeum Miasta Łodzi.

_______________ 

Muzeum Miasta Łodzi

21 marca 2019 (czwartek), godz. 17.00
„Święto Purim dla Łodzi”

22 marca 2019 (piątek), godz. 17:00
„Wieczór literatury żydowskiej”

Prowadzenie: Adam Klimczak

 

Dodaj komentarz