• 2019-03-12

Marian Musiał. Fotografie

Od 15 marca do 7 kwietnia 2019 roku w Muzeum Historii Kielc będzie prezentowana wystawa Marian Musiał. Fotografie. Jest to kolejna już wystawa prezentująca dorobek fotografików związanych z regionem świętokrzyskim.

Wystawa: Marian Musiał. Fotografie (źródło: materiały prasowe)

Wystawa: Marian Musiał. Fotografie (źródło: materiały prasowe)

Tym razem wystawa prezentowana jest dzięki uprzejmości Fundacja Archiwum Fotografii, która użyczyła zdjęcia na potrzeby ekspozycji w Muzeum Historii Kielc. Gościem specjalnym na wernisażu, który odbędzie się 15 marca, będzie Jan Anderman, wnuk autora.

Archiwum Mariana Musiała zawiera kilka tysięcy klatek negatywów w różnych formatach – wykonywanych od lat 40. XX w. oraz wiele odbitek na ówczesnym materiale. Niektóre negatywy zaginęły lub są w znacznym stopniu zniszczone. Dużą część archiwum stanowią fotografie dzieci wykonywane w sytuacjach zastanych oraz w studio, a także:

– Fotografie powojennego Suchedniowa i jego mieszkańców (w tym berezowskich stawów Gustawa Herlinga Grudzińskiego).

– Pejzaże zimowe, fotografie przyrodnicze.

– Dokumentacje wydarzeń społecznych i religijnych.

– Dokumentacje suchedniowskich szkół i nieistniejących już zakładów przemysłowych.

Do szczególnie ciekawych należy cykl powojenny. Ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia w studio – ludzie byli portretowani na zewnątrz w jednym miejscu. Fotografowano się na pamiątkę. Dzieci, narzeczeni, małżeństwa, starzy i młodzi, w odświętnych ubraniach i w mundurach wojskowych obrazują przekrój mody lat 40. i 50. W archiwum znajdują się też zdjęcia i dokumenty brata, Władysława Musiała, porucznika I Dywizji Pancernej im Gen. Maczka, który przebywał w Szkocji i Anglii od listopada 1939 r. Ciężko ranny podczas walk w Normandii (był dowódcą plutonu czołgów), trafił do szpitala w Oxford, potem do polskiej placówki w Penley. Nie powrócił do kraju. Zmarł w 1966 r.

Jan Anderman

Wystawa w Muzeum Historii Kielc: Marian Musiał. Fotografie (źródło: materiały prasowe)

Wystawa w Muzeum Historii Kielc: Marian Musiał. Fotografie (źródło: materiały prasowe)

 

Marian Musiał – ur. 18. 04. 1916 r. w Koźle, gmina Maluszyn, pow. Radomsko. Po ukończeniu szkoły zawodowej w Jędrzejowie miłośnik fotografii odbywał praktykę w zakładzie fotograficznym Z. Pośpieszyńskiego w Radomiu w latach 1937–1938. Nie mając środków na profesjonalny sprzęt fotograficzny sam zbudował pierwszy aparat, wykorzystując soczewki zakupione u optyka.

Zachowały się pierwsze fotografie z lat 30. XX w. wykonane aparatem własnej konstrukcji oraz odbitki na ówczesnym materiale. W 1939 r. jako młody kawalerzysta pułku im. Jana III Sobieskiego brał udział w walkach w okolicy Tarczyna. Po upadku Warszawy oddział został rozwiązany. Musiał wrócił w kieleckie, gdzie współpracował z partyzantami, także wykonując zdjęcia do fikcyjnych dokumentów. Przez cały okres okupacji nie rozstawał się z aparatem.

W 1942 r., wędrując po wsiach Kielecczyzny sfotografował przypadkowo spotkaną dziewczynę, przyszłą żonę. W listopadzie 1945 r. złożył egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej w  Kielcach. Pracował w zakładzie fotograficznym „Sztuka” w Skarżysku Kamiennej. W 1946 r. otworzył własny zakład fotograficzny w wynajętym lokalu przy ul. Kieleckiej w Suchedniowie. Na pierwszej wystawie polskiej fotografii artystycznej w Poznaniu w 1947 r. znalazło się jego zdjęcie przedstawiające krajobraz. W 1948 r. otrzymał dyplom mistrzowski wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Kielcach. Przez ponad 50 lat, prowadząc zakład fotograficzny „Tęcza” w Suchedniowie, śledził twórczość artystów fotografików, z wieloma utrzymywał kontakty, a także brał udział w  konkursach fotograficznych i  zbiorowych wystawach. Zaprzyjaźniony z Pawłem Pierscińskim, często odwiedzał artystę w pracowni kieleckiej. Ulubionymi tematami Mariana Musiała były krajobraz i portret. Prowadzenie zakładu przez ponad pół wieku (przez wiele lat był jedynym fotografem w regionie) sprzyjało dokumentacji życia i zmieniających się obyczajów. Zmarł 9 września 2001 r. w Suchedniowie.

_______________

Marian Musiał. Fotografie.

Muzeum Historii Kielc
ul. Świętego Leonarda 4

15.03 – 07.04.2019
Wernisaż: 15 marca 2019 r., godz. 17.00

Zdjęcia na wystawę użyczyła Fundacja Archeologia Fotografii.

Dodaj komentarz