20-lecie Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

5 marca 2019 roku na Zamku Królewskim w Warszawie już po raz dwudziesty została wręczona Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Laureatami Nagrody w poprzednich latach byli m.in. Norman Davies, Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz – Wajda oraz Anda Rottenberg.

XX Gala Nagrody Gieysztora - od prawej Sławomir S. Sikora, Bożena Pytel, ks. b. Waldemar Pytel, prof. A. Rottermund, prof. J. Purchla (źródło: materiały prasowe)

XX Gala Nagrody Gieysztora - od prawej Sławomir S. Sikora, Bożena Pytel, ks. b. Waldemar Pytel, prof. A. Rottermund, prof. J. Purchla (źródło: materiały prasowe)

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora to przykład inicjatywy, która jak żadna inna łączy w sposób wyjątkowy, mówi Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Citi Handlowy. Jeśli spojrzymy na dorobek i historię jej laureatów oraz laureatek to możemy dostrzec wyjątkową pasję każdego z wyróżnionych, a także ich  ogromny wysiłek i zaangażowanie w budowanie więzi międzyludzkich, międzyinstytucjonalnych oraz poszanowanie dla różnorodności, która wpisana jest  w historię i codzienność dzisiejszej Polski.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 20 lat instytucjom bądź osobom za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Jest jednym z podstawowych działań Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy w obszarze wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wnętrza Kościoła Pokoju w Świdnicy, fot. T. Mirosz (źródło: materiały prasowe)

Wnętrza Kościoła Pokoju w Świdnicy, fot. T. Mirosz (źródło: materiały prasowe)

 

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in.: Leon Tarasewicz, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Krystyna Zachwatowicz-Wajda oraz Andrzej Wajda, a także Norman Davies.

W tym roku Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda doceniła ks. bp. Waldemara Pytla, który został nagrodzony za ponad trzydziestoletni wysiłek na rzecz ocalenia, rewitalizacji i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz z Kościołem Pokoju w Świdnicy – miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki niezwykłej determinacji ks. bp. Waldemara Pytla, Świdnica jest dzisiaj autentycznym miejscem dialogu między kulturami i narodami.

Dwudziesta już gala, podczas której wręczono Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora, odbyła się 5 marca na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dodaj komentarz