Zapraszanie. Sarkis–Kantor

Na wystawie „Zapraszanie” w krakowskiej Cricotece każdy jest długo oczekiwanym gościem, włączywszy samych bohaterów ekspozycji – Sarkisa i Kantora. Zapraszanie jest ideą wiodącą projektu, w sensie dosłownym i metaforycznym.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Zapraszanie. Sarkis-Kantor (źródło: materiały prasowe)

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Zapraszanie. Sarkis-Kantor (źródło: materiały prasowe)

Sarkis został zaproszony przez Cricotekę, on z kolei zaprosił do swej wystawy Tadeusza Kantora. W ślad za tymi gestami idą następne: mile widziani są wszyscy chętni do odwiedzin „Zapraszania” i uczestnictwa w akcjach performatywnych, stanowiących istotny element realizacji Sarkisa.

Międzykulturowe spotkania, próby ożywienia sztuki ukrytej w muzealnych magazynach, przywrócenia jej wagi dla pokoleń współczesnych – to najistotniejsze idee twórczości Sarkisa, obecne również w realizacji prezentowanej w przestrzeni Cricoteki.

Sarkis (ur. 1938 w Stambule) to ceniony na świecie artysta pochodzenia ormiańskiego, osiadły we Francji. Od lat 60. zeszłego wieku wystawia z powodzeniem we wszystkich ważnych ośrodkach sztuki współczesnej. W swej twórczości łączy poetycką atmosferę z postkonceptualnym rygorem formy. Poprzez własne delikatne ingerencje w zastane ekspozycje otwiera je na nowe interpretacje. Stosuje szeroką gamę efektów świetlnych, optycznych i dźwiękowych, transmisje obrazów, zdjęcia; podpatruje ludzi i ich zachowania w przestrzeni muzeum.

_______________

Zapraszanie. Sarkis–Kantor

Czas trwania: 15.03.–11.08.2019
Wernisaż: 14.03.2019, godz. 18:00

Ośrodek Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie
ul. Nadwiślańska 2–4, Kraków

 

Dodaj komentarz