Wyniki I etapu 60. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

28 lutego 2019 roku został rozstrzygnięty I etap 60. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda. Jury w składzie: Eugeniusz Knapik (przewodniczący), Krzysztof Baculewski, Miłosz Bembinow, Arkadiusz Kubica i Hanna Kulenty, wybrało do II etapu następujące utwory:

Kwadraty magiczne – godło Trójkąt

Une saison dans rêve – godło Rimarth

Śpiew kresu dnia – godło Kasztan 12

Sublimacje – godło TBQ

String Quartet Shapes – godło Maple leave

Koncert prezentujący wybrane utwory, po którym zostanie rozstrzygnięty II etap Konkursu i ogłoszone wyniki, odbędzie się dnia 25 czerwca 2019 roku w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie. Wykonawcą koncertu będzie Kwartet smyczkowy Polonika w składzie: Paulina Kusa – I skrzypce, Anna Szalińska-Zaziębło – II skrzypce, Magdalena Małecka-Wippich – altówka i Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela.

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (dawniej zwany Konkursem Młodych Związku Kompozytorów Polskich) organizowany jest corocznie od 1958 roku. Ma on na celu umożliwienie startu młodym kompozytorom polskim oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy. Do 1990 roku regulamin imprezy określał, że przedmiotem konkursu ma być dowolny utwór trwający ponad 5 minut. Uczestnicy otrzymywali na jego skomponowanie 3-miesięczne stypendium z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pierwszą nagrodą na konkursie był wyjazd na stypendium do jednego z krajów zachodnich, drugą – wyjazd na festiwal muzyczny organizowany w jednym z krajów bloku wschodniego, a wyróżnieniem – bezpłatny pobyt na festiwalu „Warszawska Jesień”. Od 1990 roku Ministerstwo zaprzestało przydzielać stypendia twórcze. Od tego czasu główną nagrodę – Nagrodę im. Tadeusza Bairda – w wysokości 2500 dolarów z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie funduje Alina Sawicka-Baird, żona zmarłego kompozytora – Tadeusza Bairda. Wyróżnienia są finansowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Od 1990 roku Konkurs im. Bairda jest otwarty dla wszystkich polskich kompozytorów, którzy w dniu jego zamknięcia nie ukończyli 35 lat (wcześniej przeznaczony był tylko dla absolwentów klas kompozycji państwowych wyższych uczelni muzycznych).

Przedmiot konkursu jest każdego roku inny. Od 2003 roku konkurs jest dwuetapowy. Utwory, które zostały przez jury zakwalifikowane do etapu II, są wykonywane podczas publicznego koncertu, po którym ogłaszany jest ostateczny werdykt. Wtedy też poznajemy nazwiska laureatów.Nagrodę Główną w tej edycji Konkursu ufundowała Marta Ptaszyńska, wybitna kompozytorka, profesor University of Chicago.

_______________

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

Związek Kompozytorów Polskich
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa

Koncert i wyniki II etapu: 25 czerwca 2019 roku, o godz. 18.00
w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie

Dodaj komentarz