Marcin Berdyszak. Konsumpcja, wiedza, bezpieczeństwo

15 marca 2019 r. w Galerii BWA w Jeleniej Górze zostanie otwarta wystawa Marcina Berdyszaka: Konsumpcja, wiedza, bezpieczeństwo. Prace pokazane na wystawie nawiązywać będą do tych trzech podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem człowieka we współczesnym świecie. Konsumpcja jako zjawisko totalne znajdzie swoje odniesienie w realizacji interaktywnej ,,praktyki codzienne w czasach konsumpcji”, która nawiązuje do emocji spowodowanych ogólnie pojętym nadmiarem.

Wystawa: Marcin Berdyszak. Konsumpcja, wiedza, bezpieczeństwo (źródło: materiały prasowe)

Wystawa: Marcin Berdyszak. Konsumpcja, wiedza, bezpieczeństwo (źródło: materiały prasowe)

Refleksje na temat wiedzy znajdziemy w realizacji ,,ślepy traf”, której premierowy pokaz nastąpi właśnie w Galerii BWA w Jeleniej Górze. Wiedza, która jest traktowana jako wyrocznia , baza czy fundament w instalacji poddana jest pytaniu o to, czy aby nie jest labilnym i na dodatek trudno dostępnym gruntem.
Bezpieczeństwu, które jest kluczowym hasłem we wszystkich aktualnych poczynaniach ludzkich poświęcona jest kolejna interaktywna realizacja zatytułowana ,,pancerze wymuszające”. Każda forma pancerza czy zabezpieczenia wymusza na naszej psychice albo wręcz na naszym ciele pewien konkretny układ, pozycję. Może też wprowadzić ograniczenie w imię bezpieczeństwa. Z drugiej strony oddając się ciekawej lekturze, modlitwie czy jakiejkolwiek innej sytuacji , w której koncentrujemy się jesteśmy najbardziej narażeni.

Wszystkie prace prezentowane na wystawie stawiają pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi a dotyczą elementarnych zjawisk w kulturze właśnie takich jak bezpieczeństwo, wiedza czy konsumpcja i ich konsekwencji dla człowieka.

Marcin Berdyszak – urodzony w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku. Od 1989 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu a obecnie Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego i prowadzi pracownię działań przestrzennych na Wydziale Rzeźby.

W latach 1999- 2002 prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej w ASP w Poznaniu. W latach 2002–2008 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich i współpracy z zagranicą. Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w latach 2008–2016.

Członek Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego ,,Magazyn”, którego jest współzałożycielem wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem i Wojciechem Nowakiem.
Zajmuje się instalacją, obiektem, rysunkiem i malarstwem. Swoje prace prezentował na różnych wystawach zbiorowych i indywidualnych między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, Czechach, Bośni i Hercegowinie, Rosji, Ukrainie, Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Litwie, Szwajcarii,Izraelu i USA.

Brał udział w licznych spotkaniach i konferencjach dotyczących edukacji artystycznej.
Zrealizował kilkadziesiąt warsztatów autorskich w kraju i zagranicą. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i zagranicą.

_______________

Marcin Berdyszak. Konsumpcja, wiedza, bezpieczeństwo

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
ul. Długa 1
58-500 Jelenia Góra

Wernisaż: 15 marca (piątek) o godz. 17.00
Wystawa potrwa do 9 kwietnia 2019 r.

Dodaj komentarz