„Bezludzka Ziemia” oraz „Centrum Natury Współczesnej” w CSW Zamek Ujazdowski

Przy naszym udziale w środowisku przyrodniczym dokonują się nieodwracalne zniszczenia. W ramach projektu Plastyczność planety, który jest próbą skonfrontowania się z nimi, w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie zostaną zainaugurowane równocześnie dwie wystawy: Bezludzka Ziemia i Centrum Natury Współczesnej zespołu badawczego Forensic Architecture.

Aleksandra Ska, Pandemia, 2015. Wirus Nin Sambro, rzeźba (źródło: materiały prasowe)

Aleksandra Ska, Pandemia, 2015. Wirus Nin Sambro, rzeźba (źródło: materiały prasowe)

Punktem wyjścia dla tych projektów jest przekonanie, że przyroda utraciła status neutralnego, stabilnego tła dla ludzkiej aktywności. Wynika z tego konieczność zmierzenia się z pewnym paradoksem. Z jednej strony natura wydaje się bezbronną materią, całkowicie poddaną eksploatacji i dewastacji, z drugiej jednak jawi się jako żywioł, który potrafi ze zwielokrotnioną siłą odwzajemnić przemoc, jaką mu zadajemy. Pojęcie destrukcyjnej plastyczności, zaproponowane przez francuską filozofkę Catherine Malabou, pozwala zrozumieć ten paradoks i skonfrontować się z tym, co nieodwracalne, bez popadania w katastrofizm czy negacjonizm.

Bezludzka Ziemia

Artyści: Ursula Biemann i Mo Diener, Gast Bouschet i Nadine Hilbert, Bonita Ely, Kelly Jazvac, Agnieszka Kurant, Diana Lelonek, Angelika Markul, the Mycological Twist (Eloïse Bonneviot and Anne de Boer), Pakui Hardware, Tom Sherman, Aleksandra Ska, Monika Zawadzki, Marina Zurkow

Wojna herbicydowa na granicy Strefy Gazy, Shourideh C. Molavi, 2018 (źródło: materiały prasowe)

Wojna herbicydowa na granicy Strefy Gazy, Shourideh C. Molavi, 2018 (źródło: materiały prasowe)

Bezludzka Ziemia to wystawa o podstawowej kwestii, wynikającej  z refleksji nad hipotezą antropocenu (nowa epok geologiczna, określona przez skutki działalności człowieka), a mianowicie o utracie panowania (lub jego złudzenia) nad procesami, które uruchomiliśmy w naszym środowisku. Niezamierzone destrukcyjne zmiany są bezprecedensowe, trudne do pojęcia – choćby ze względu na planetarną skalę bądź pozorny brak wpływu na naszą codzienną sytuację. Prace prezentowane na wystawie (niektóre z nich oparte są na specyficznych badaniach) stanowią wyobraźniowe pochwycenie zmian w naturze i ich konsekwencji, bez żadnej tęsknoty za utratą panowania nad nią. Tytuł wystawy skłania też do pomyślenia świata, w którym człowiek nie jest już punktem odniesienia dla wszystkiego.

Centrum Natury Współczesnej, Forensic Architecture

Zespół: Samaneh Moafi, Shourideh C. Molavi, Hannah Meszaros Martin, Stefan Laxness, Robert Preusse, Robert Trafford, Imani Jacqueline Brown, Corey Scher, Salvador Navarro-Martinez, Sarah Nankivell, Eyal Weizman

Angelika Markul, Pamięć lodowców, Memory of Glaciers, 2015, instalacja wideo (źródło: materiały prasowe)

Angelika Markul, Pamięć lodowców, Memory of Glaciers, 2015, instalacja wideo (źródło: materiały prasowe)

Centrum Natury Współczesnej, przygotowane dla U–jazdowskiego przez kolektyw śledczy Forensic Architecture, przedstawia dwa studia przypadku zjawiska świadomego, dokonanego z premedytacją ekobójstwa. Kolektyw rozwija ideę Centrów Natury Współczesnej, które powinny, jego zdaniem, zastąpić tak popularne w ostatnich dekadach centra kultury współczesnej. To w naturze bowiem rozgrywają się obecnie procesy, które mogą przesądzić o losach wielu kultur. Nie możemy ograniczyć się do ich obserwacji i badania, konieczne jest wymyślenie sposobu naszego w nich uczestnictwa.

 _______________

Dwie wystawy:
Bezludzka Ziemia oraz
Centrum Natury Współczesnej
w ramach projektu Plastyczność planety

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
Jazdów 2
00-467 Warszawa

15.03–22.09.2019

Otwarcie: piątek, 15.03.2019, 19:00

Kurator: Jarosław Lubiak
Współpraca kuratorska: Michał Grzegorzek
Konsultacja naukowa: prof. UAM Monika Bakke
Architektura: Paulina Tyro-Niezgoda i Piotr Matosek
Projekt graficzny: Monika Zawadzki, Olo Jean-Claude Zawadzki
Koordynacja: Maria Sapeta, Anna Kobierska

Dodaj komentarz