Marek Rogulus Rogulski, Dochodzenie – wystawa w CSW ŁAŹNIA

Marek Rogulus Rogulski w swojej najnowszej realizacji proponuje nam rozważania nad metodą dochodzenia do koncepcji dzieła sztuki. Bada uniwersum zdarzeń prowadzących do powstania dzieła, bierze pod uwagę lokalne uwarunkowania, potrzeby oraz siłę i upór twórcy w procesie realizacji. Ukazuje w ten sposób zależność pomiędzy formą i rozumieniem sztuki, a panującym modelem kulturowym.

Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku Marek Rogulus Rogulski, Dochodzenie (źródło: materiały prasowe)

Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku Marek Rogulus Rogulski, Dochodzenie (źródło: materiały prasowe)

Ogromna instalacja skonstruowana z metalu, złożona z wielu różnych elementów, stanowić będzie centralny punkt wystawy. Jako obiekt materialny stanie się przyczynkiem do stawiania pytań o założenia związane z powstawaniem kolejnych dzieł  – mówi Kinga Jarocka, kuratorka wystawy.

Wokół instalacji w CSW ŁAŹNIA odbędzie się seria performansów przekształcających strukturę dzieła w trakcie trwania wystawy. Struktura ta ma być polem możliwości i przestrzeni dla przejawiania się wielorakich, poza performansami samego artysty, działań: ocen, krytyki, interakcji widzów. Element materialny i sytuacje, które zaistnieją wokół niego wpiszą się w całokształt pracy, by nawet wówczas, gdy wystawiona w ŁAŹNI instalacja zostanie rozebrana, zapewnić jej zdolność kontynuacji w wymiarze sprawczym.

Artysta, który jest też twórcą Instytutu Cybernetyki Sztuki, w swoje działanie celowo włącza jeszcze dwie instytucje: Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku i CSW ŁAŹNIA, wytwarzając relację opartą o stworzone przez niego dzieło sztuki. W ten sposób instytucje, w ramach których dokonuje się prezentacji oraz oceny dzieła, mają stanowić element jego struktury, określonej jako Wielki Zderzacz Art Hadronów.

Pełen tytuł wystawy, który brzmi: „Ślady pamięciowe w dochodzeniu do koncepcji dzieła artystycznego poprzez pracę z modelem kulturowym”,  jest wynikiem prowadzonego przez artystę projektu artystyczno-badawczego. W projekcie tym artysta mierzy się z wymiarem dzieła poza linearną czasowością, z problemem działania na zbiorach nieskończonych, istnieniem w kontekście innych stanów świadomości: nadpsychicznych, transmentalnych, nie-ludzkich. Wystawa jest wyjątkowym elementem procesu badań, które dzięki dziełu znajdą swoją kontynuację w CSW ŁAŹNIA.

Wystawie towarzyszyć będzie specjalny warsztat dla dzieci prowadzony przez Rogulusa w ramach Wtorku Sztuka (26 marca) oraz zajęcia edukacyjne i oprowadzanie po wystawie z cyklu Lekcji Sztuki (stały program edukacyjny CSW ŁAŹNIA).

_______________

Marek Rogulus Rogulski

Dochodzenie. Ślady pamięciowe w dochodzeniu do koncepcji
dzieła artystycznego poprzez pracę z modelem kulturowym

Kuratorka: Kinga Jarocka

Wernisaż: 28 lutego o godz. 19.00 (podczas wernisażu odbędzie się pierwszy z serii czterech performansów)
Wystawa: od 28 lutego do 31 marca 2019 r.

Seria performansów:
28 lutego 2019 r., o godz. 19.00
9 marca 2019 r., o godz. 18.00
23 marca 2019 r., o godz. 18.00

+ działanie Black Hole Artwork (TBA)

Wstęp wolny

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
Gdańsk Nowy Port
ul. Strajku Dokerów 5

Dodaj komentarz