Rozmowy polsko-ukraińskie

7 marca 2019 r. w ramach Festiwalu Twórczej Współpracy WROCloveUKRAINA w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu odbędzie się spotkanie z Olgą Tokarczuk i Jurijem Andruchowyczem, które poprowadzi Marcin Hamkało.

Jurij Andruchowycz, fot Jan Stefanyszyn (źródło: materiały prasowe)

Jurij Andruchowycz, fot Jan Stefanyszyn (źródło: materiały prasowe)

Wierzcie mi, nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa – zainspirowani tymi słowami Adama Mickiewicza organizatorzy festiwalu WROCloveUKRAINA zapraszają na cykl spotkań pt. „Rozmowy polsko-ukraińskie”, który odbywać się będzie w Muzeum Pana Tadeusza. W obliczu pogarszających  się  stosunków politycznych i dyplomatycznych obu naszych krajów, to co możemy zrobić jako społeczeństwo obywatelskie, a szerzej jako zwykli Polacy i Ukraińcy, to  po prostu  siąść razem do stołu i zacząć rozmawiać. Rozmawiać pomimo politycznych sporów i podziałów, nie tylko po to, aby zrozumieć tego, z kim rozmawiamy, lecz także by dowiedzieć się więcej o sobie samych.

Do rozmów przy udziale publiczności zaproszeni zostaną znani intelektualiści, twórcy oraz aktywiści z Polski i Ukrainy. Formuła spotkań będzie miała charakter otwarty, zgodnie z wywiedzioną z greckiej filozofii koncepcją, mówiącą że dialog to pewna zasada myślenia określająca ludzką kondycję. Jak pisał Hans-Georg Gadamer, rozmowa jest rozmową nie dzięki temu, iż doświadczyliśmy w niej czegoś nowego, a dlatego, iż napotkaliśmy w drugim człowieku coś, czego jeszcze w naszym doświadczeniu świata nie spotkaliśmy.

Cykl otworzy rozmowa wybitnych twórców współczesnej literatury: Olgi Tokarczuk i Jurija Andruchowycza, którą poprowadzi Marcin Hamkało.

Olga Tokarczuk, fot. Jacek Kolodziejski (źródło: materiały prasowe)

Olga Tokarczuk, fot. Jacek Kolodziejski (źródło: materiały prasowe)


Goście

Olga Tokarczuk (ur. 1962) – pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka, psycholog. Autorka powieści „Podróż ludzi Księgi” (1993), „E. E.” (1995), „Prawiek i inne czasy” (1996), „Dom dzienny, dom nocny” (1998), „Ostatnie historie” (2004), „Anna In w grobowcach” świata (2006), Bieguni (2007), „Prowadź swój pług przez kości umarłych” (2009), „Księgi Jakubowe” (2014), zbiorów opowiadań „Szafa” (1998), „Gra na wielu bębenkach” (2001), „Opowiadania bizarne” (2018), oraz eseju „Lalka i perła” (2000), poświęconego powieści Bolesława Prusa „Lalka”, zbioru felietonów „Moment niedźwiedzia” (2012) i książki dla dzieci „Zgubiona dusza” (2018).

Laureatka wielu nagród, w tym m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1997) oraz Paszportu Polityki (1997), Nagrody Kulturalnej Śląska (2003), Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego (2008), Uznamskiej Nagrody Literackiej (2012), Słoweńskiej Nagrody Literackiej Europy Środkowej – Vilenica (2013) oraz Międzynarodowej Nagrody Mostu (Brückepreis) Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz (2015). Pięciokrotnie nominowana do literackiej nagrody Nike, którą otrzymała dwukrotnie: w 2008 roku za powieść „Bieguni” i w 2015 za „Księgi Jakubowe”. Za „Dom dzienny, dom nocny” otrzymała prestiżową nagrodę Brücke Berlin – Preis (2002) i była nominowana do International IMPAC Dublin Literary Award (2004). Za „Zgubioną duszę” (wraz z Joanną Concejo) otrzymała wyróżnienie Bologna Ragazzi Award (2018).

Jej książki tłumaczono na wiele języków, m.in. angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, szwedzki, duński, bułgarski, serbski, chorwacki, rosyjski, czeski, ukraiński, turecki, a także chiński, japoński i hindi. Niektóre utwory doczekały się inscenizacji teatralnych (m.in. „Prawiek i inne czasy”, dwukrotnie: w reż. S. Majewskiego i P. Tomaszuka, E.E., spektakl Teatru Telewizji w reż. Marii Zmarz-Koczanowicz, „Księgi Jakubowe”, spektakl Teatru Powszechnego w Warszawie w reż. Eweliny Marciniak) i adaptacji filmowych (Żurek, reż. R. Brylski, „Ariadna na Naksos/Aria Diva”, reż. A. Smoczyńska). W 2016 r. w oparciu o scenariusz pisarki na podstawie książki „Prowadź swój pług przez kości umarłych” powstał film w reżyserii Agnieszki Holland „Pokot”, nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu filmowym w Berlinie w 2017 r. W 2018 r. ukazało się angielskie tłumaczenie „Biegunów” („Flights” w przekładzie Jennifer Croft), za które otrzymała The Man Booker International Prize.

Jurij Andruchowycz  (*13 marca 1960) – ukraiński poeta, prozaik, piosenkarz, eseista i tłumacz. Urodził się w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk). Opublikował pięć tomów wierszy (w języku polskim ukazały się „Piosenki dla martwego koguta” oraz „Egzotyczne ptaki i rośliny”).

W centrum jego twórczości znajdują się przede wszystkim utwory prozatorskie, publikowane także w Polsce – powieści  „Rekreacje” (1992), „Moskoviada” (1993), „Perwersja” (1996), „Dwanaście kręgów” (2003), „Tajemnica” (2007),  „Leksykon miast intymnych” (2011). Jego najnowsza, opublikowana w 2018 powieść nosi tytuł „Kochankowie Justycji”.
Andruchowycz jest także autorem zbiorów esejów: „Erz-herz-perc” (1996), „Ostatnie terytorium. Eseje o Ukrainie” (2002) „Diabeł tkwi w serze”, (2006)„Tutaj spoczywa Fantomas” (2015) oraz napisanej wraz z Andrzejem Stasiukiem książki „Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową”.

Jego twórczość jest przekładana na kilkanaście języków  i publikowana m.in. w Polsce, Niemczech, Kanadzie, na Węgrzech, w Finlandii, Rosji, Serbii, USA, Włoch, Słowacji, Szwajcarii, Hiszpanii, Czechach, Bułgarii, Chorwacji, Białorusi. Sam tłumaczył na ukraiński wiersze Rilkego, Mandelsztama, Pasternaka, amerykańskich poetów Beat Generation, oraz opowiadania Brunona Schulza.

Jest współtwórcą (obok Wiktora Neboraka i Ołeksandra Irwańca) grupy poetyckiej Bu-Ba-Bu (Burleska-Bałagan-Bufonada, 1985), która zdobyła popularność swoimi występami z pogranicza performance’u. Laureat licznych nagród, m.in. Nagrody Herdera (2001), Nagrody Pokoju im. Ericha-Marii Remarque’a (2005), Nagrody Lipskich Targów Książki  dla Europejskiego Porozumienia (2006), wrocławskiej Nagrody Angelus (2006) czy międzynarodowej nagrody Vilenica (Słowenia, 2017). Za wkład w walkę o niepodległość i demokratyzacje Ukrainy nagrodzony Nagrody im. Hanny Arendt (2014).

Od 2005 roku współpracuje z wrocławską grupą Karbido, z którą występuję jako wykonawca swojej poezji i prozy, i z którą wydał do tej pory pięć muzycznych albumów: trylogię „Samogon” (2006), „Cynamon” (2009), „Absynt” (2012) oraz „Atlas Estremo” (2015) i „Litografie” (2018). Artyści zagrali też kilka dużych tras koncertowych w sumie kilkadziesiąt koncertów w Ukrainie, Polsce, Niemczech, Czechach i Słowacji.

Prowadzący

Marcin Hamkało (ur. 1971) – menedżer kultury, redaktor, kurator i współautor wystaw, wykładowca, polski poeta i literaturoznawca. Doktor nauk humanistycznych (2001). Od 2006 dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, od 2015 dyrektor Muzeum Pana Tadeusza. Redaktor naczelny pism „Opowiadanie” (od 2014) i „Interpretacje” (od 2018). Jest prezesem Towarzystwa Aktywnej Komunikacji i wicedyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

O cyklu

Cykl „Rozmowy polsko-ukraińskie” w ramach Festiwalu Twórczej Współpracy „WROCloveUKRAINA” organizowany jest przez fundację „Hermetyczny Garaż”. Zainicjowany został jako odpowiedź na pogarszające się stosunki polityczne i dyplomatyczne między Polską i Ukrainą, czyli zjawiska wzmożonego konfliktu o pamięć i głębokich rozbieżności między historycznymi narracjami. W obliczu tego realnego kryzysu możemy – jako społeczeństwo obywatelskie, a szerzej zwykli Polacy i Ukraińcy – powrócić do podstawowej formy ludzkiego porozumiewania się, dialogu.
Do rozmów przy udziale publiczności zaproszeni zostaną znani intelektualiści, twórcy oraz ludzie aktywni społecznie, po jednym przedstawicielu z obu krajów. Spotkania będą odbywać się w Muzeum Pana Tadeusza.

O festiwalu

Festiwal Twórczej Współpracy „WROCloveUKRAINA- MADE IN PL/UA”. Realizowany od roku 2017 przez Fundację Działalności Artystycznej „Hermetyczny Garaż” we współpracy z Urzędem Miasta Wrocław, organizacjami pozarządowymi, oraz instytucjami samorządowymi zajmującymi się kulturą, dialogiem polsko-ukraińskim oraz integracją migrantów z Ukrainy w Polsce. Osią przedsięwzięcia jest nie tyle prezentacja kultury ukraińskiej, ile unikalna prezentacja, inspirowanie oraz produkcja projektów i działań artystycznych, tworzonych wspólnie przez twórców z obu krajów.
Dotychczas gośćmi festiwalu byli m.in: podczas pierwszej edycji odbywającej się pod hasłem „WCHID NA SCHID / WEJŚCIE NA WSCHÓD, wybitni ukraińscy pisarze,  Jurij Andruchowycz oraz Serhij Żadan, którzy zaprezentowali festiwalowej publiczności niezwykłe interdyscyplinarne projekty koncertowe, opracowane z muzykami, twórcami wideo i plastykami z Polski, Ukrainy i Białorusi. W roku 2018 m.in.swoje dziesięciolecie,  podczas polsko-ukraińskiego pikniku na Wyspie Słodowej, obchodził zespół DAGADANA; przebywający we Wrocławiu ukraińscy stypendyści Gaude Polonia zaprezentowali swoje prace dzięki wystawie „mikrokosmos”, scena muzyczna Firleja gościła trio ESCALATOR (Vandermark, Tokar, Kugel) oraz duet ELIK (Raphael Rogiński, Switlana Nianio). Odbyły się też liczne, prezentacje, spotkania i panele dyskusyjne, a pod opieką Teatru Biuro Podróży Jurij Czebotarow zaprezentował monodram „Majdnięty”.

_______________

Muzeum Pana Tadeusza
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Kamienica Pod Złotym Słońcem
Rynek 6, 50–106 Wrocław

Rozmowy polsko-ukraińskie
nowy cykl wydarzeń w Muzeum Pana Tadeusza
w ramach Festiwalu Twórczej Współpracy WROCloveUKRAINA

Rozmowa pierwsza.
Z Olgą Tokarczuk i Jurijem Andruchowyczem
rozmawia Marcin Hamkało.

7 marca 2019 (czwartek), godz. 19.00

Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach Muzeum Pana Tadeusza
Możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl

Dodaj komentarz