• 2019-01-21

Polski Gen Wolności. 150 lat walk o Niepodległość (1768-1918)

22 stycznia 2019 r., o godz. 10:00 na Małym Rynku w Krakowie odbędzie się uroczystość otwarcia plenerowej wystawy IPN „Polski Gen Wolności. 150 lat walk o Niepodległość (1768-1918)”.

W 1795 r. nastąpił ostateczny kres dawnego mocarstwa, które gromiło kiedyś Moskwę, Szwedów i Turków. Korzystając z politycznego upadku Rzeczpospolitej, Rosja, Prusy i Austria wymazały naszą ojczyznę z mapy Europy na 123 lata. Na rozległym terytorium od Warty po Dniepr przetrwał jednak naród, ceniący sobie szczególnie niezawisłość. Mający wolność w genach.

Polski gen wolności

Polski gen wolności (Źródło: materiały prasowe organizatora)

Na przełomie XVIII i XIX wieku ów pielęgnujący polskość naród tworzyli przedstawiciele stanu szlacheckiego, ale w XIX stuleciu – tak jak w całej Europie – także na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej ukształtował się stopniowo naród w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Składający się z różnych stanów – szlachty, chłopów, robotników, inteligencji. W każdej z tych warstw społecznych i w każdym kolejnym pokoleniu budził się ten sam polski gen wolności. Dojrzewało poczucie wspólnoty narodowej i nie słabło dążenie do odrodzenia Polski.

Wystawa, która zostanie zaprezentowana na Małym Rynku jest podróżą przez historię milionów naszych przodków. To długa droga od antyrosyjskiej konfederacji barskiej, aż po czyn zbrojny z lat I wojny światowej. To krew przelana na polach bitew, rodzące się i ewoluujące koncepcje społeczne i polityczne, to wreszcie patriotyczna twórczość wieszczów, najsławniejszych polskich pisarzy, poetów, malarzy i muzyków. To 150 lat wielkich zmagań na wszystkich polach ludzkiej aktywności, które w 1918 r. przyniosły upragnioną wolność.

Wystawę będzie można oglądać do 11 lutego.

_______________________________________________________________
Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie:
Polski Gen Wolności. 150 lat walk o Niepodległość (1768-1918)

Mały Rynek w Krakowie
22 stycznia – 11 lutego 2019 r.

Dodaj komentarz