Prototypy: Dom Mody Limanka. Nowa Kolekcja

22 lutego 2019 r. w ms1 w Łodzi zostanie otwarta wystawa Prototypy: Dom Mody Limanka. Nowa Kolekcja, która jest elementem projektu pod tytułem Prototypy, testującego to pojęcie na materiale z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi.

6 Zofia Kulik - LibZofia Kulik - Libera i kwiaty nr 1. Praca z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi (Źródło: materiały prasowe organizatora)era i kwiaty nr 1. Praca z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi (Źródło: materiały prasowe organizatora)

Zofia Kulik - Libera i kwiaty nr 1. Praca z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi (Źródło: materiały prasowe organizatora)

Awangardowe druki, plagiaty i wspólne dbanie o stały rozwój nadprodukcji sztuki i mody stanowią DNA naszej marki. Chcemy odgrywać istotną rolę w spłaszczaniu skomplikowanych koncepcji artystycznych. Projektując nasze produkty i sklepy, staramy się myśleć z perspektywy zawłaszczenia i merkantylnego stosunku do sztuki. Chcemy, żeby nasze ubrania wspierały wzrost Waszego kapitału symbolicznego, a nasze sklepy były dla Was niczym wspaniała wystawa. Niech żyje powierzchnia! – tak anonsują wydarzenie artyści z kolektywu Dom Mody Limanka.

W ramach cyklicznego projektu “Prototypy” zaproszeni artyści i artystki użyją dzieł z zasobów muzealnych do prób modelowania współczesnej nam rzeczywistości. Dzięki ich działaniom kolekcja ms będzie jawiła się jako zasób praktyk i metod czekających na ponowne wykorzystanie, aktualizację i uruchomienie. W ten sposób muzeum chce zrównoważyć „produkcję” nowych prac w duchu ekologicznym: wykorzystując je powtórnie i budując z nich nowe konteksty. W roku 2019 z dziełami z kolekcji ms twórczo pracować będą w ramach trzech edycji projektu: Dom Mody Limanka, zespół złożony z Barbary Kingi Majewskiej, Michała Libery i Konrada Smoleńskiego oraz Carolina Caycedo.

Birgit Jurgenssen - Fartuch kuchenny gospodyni domowej. Praca z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi (Źródło: materiały prasowe organizatora)

Birgit Jurgenssen - Fartuch kuchenny gospodyni domowej. Praca z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi (Źródło: materiały prasowe organizatora)

„Prototyp” – czyli idea mogąca służyć jako inspiracja dla praktycznych rozwiązań pozwalających przekształcać rzeczywistość społeczną – tworzy też ramę dla całości tegorocznego  programu instytucji. Sztuka posłuży opowiadaniu o sposobach kształtowania się wspólnot, testowaniu krytycznego potencjału twórczości politycznej, ale również odkrywaniu genealogii form: zarówno w działaniach poszczególnych artystów, jak i w kreatywnej wymianie zachodzącej między różnymi twórcami, co ilustruje – wpisane w myślenie prototypowe – założenie, że relacja między różnymi pracami jest ważniejsza niż pojedyncze dzieło.

Działania artystyczne ujmowane w ten sposób nie są ilustracją istniejących społeczno-politycznych idei, lecz laboratorium, w którym powstają nowe rozwiązania społecznie czy politycznie istotne. Seria zaplanowanych wystaw posłuży do stworzenia katalogu metod, które wskażą różne cele, jakie realizować można z użyciem kolekcji muzealnej. Założona konfrontacja obiektu muzealnego i nowych realizacji jest eksperymentem. Zasób środków do realizacji podstawowego zadania Muzeum Sztuki, czyli pełnienia roli mediatora między sztuką a publicznością, zostanie dzięki temu poszerzony o użycie środków artystycznych.

__________________________________________________________

Prototypy: Dom Mody Limanka. Nowa Kolekcja
Muzeum Sztuki w Łodzi
ms1, Więckowskiego 36

Wernisaż: 22 lutego 2019, godz. 18.00,
Wystawa: 22 lutego – 21 kwietnia 2019
kuratorka: Maria Morzuch

Dodaj komentarz