Artyści i państwo

Co tak naprawdę kryje się pod sformułowaniem „wentyl bezpieczeństwa”, którym określa się państwowy mecenat nad sztuką? W jaki sposób państwowy system sztuki realizował modernizacyjną agendę lat 70.? Jak dziś interpretować ówczesne odgórnie organizowane platformy dla nowych tendencji w sztuce?

Nieistniejąca Przytakująca Galeria „Tak” - Partia proponuje (1971) (źródło: materiały organizatora)

Nieistniejąca Przytakująca Galeria „Tak” - Partia proponuje (1971) (źródło: materiały organizatora)

Punkt wyjścia do dyskusji stanowić będzie cytowany powyżej artykuł pt. Prześniona dekada. Próby modernizacji państwowego systemu sztuki 1971-1980, w którym Banasiak omawia dwie praktyki badawcze stosowane przy opisie tamtego okresu: „totalitarystyczną” i „rewizjonistyczną”, a także ich wpływ na dzisiejsze postrzeganie ówczesnej polityki kulturalnej państwa. Autor odnosi się również do ewolucji społecznej roli artystów, którzy stali się bliżsi „badaczom naukowym, inżynierom, filozofom, aranżerom mass mediów” niż “robotnikom sztuki”. Dodatkowy kontekst dla rozmowy stanowią rozdziały wystawy: „Rewizjonizm awangardowy – lata 70.” (z pracami m.in. KwieKulik i Jerzego Trelińskiego) i „Mieszczanie i kontestatorzy” (m.in. Nieistniejąca Przytakująca Galeria “Tak” – Leszek Przyjemski i Anastazy Wiśniewski, Zdzisław Sosnowski, Józef Robakowski i Zbigniew Warpechowski).

W dyskusji udział wezmą: Jakub Banasiak (historyk sztuki, redaktor naczelny Magazynu Szum), Dorota Monkiewicz (kuratorka wystawy Awangarda i państwo), Małgorzata Omilanowska (historyczka sztuki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2014-2015). Prowadzenie: Daniel Muzyczuk.

Artyści i państwo – dyskusja z udziałem Jakuba Banasiaka, Doroty Monkiewicz i Małgorzaty Omilanowskiej
18 stycznia 2019 roku, godz. 18.00
Muzeum Sztuki w Łodzi ms²

Dodaj komentarz