OPEN CALL: SURVIVAL 17. Przegląd Sztuki

Organizatorzy zapraszają twórców wszystkich dziedzin sztuk wizualnych do zgłaszania propozycji realizacji artystycznych dla 17. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL, która odbędzie się w symbolicznym miejscu, jakim jest dawny Szpital Żydowski, przechodzący obecnie największą w swojej historii transformację. Hasłem edycji, do którego nawiązywać powinny proponowane prace, będzie: Utajone.

SURVIVAL 17. Przegląd Sztuki (źródło: materiały prasowe organizatora)

SURVIVAL 17. Przegląd Sztuki (źródło: materiały prasowe organizatora)

17. edycja SURVIVALU zlokalizowana będzie przy ul. Wiśniowej 36 we Wrocławiu, więc w budynkach dawnego Szpitala Kolejowego (przedtem Szpitala Żydowskiego), i skupi się na wątkach związanych z uzdrawianiem tkanki urbanistycznej i architektonicznej. Po 1989 roku również w Polsce zaczęto interesować się opuszczonymi budynkami, szczególnie tymi ulokowanymi w centrach dużych miast. Transformacja i nadchodzące po niej zmiany w polityce gospodarczej pozostawiły w przestrzeni miejskiej budynki, które wobec braku zainteresowania ze strony inwestorów przemysłowych wydawały się skazane na długoterminową bezużyteczność. Często wpisane do rejestru zabytków, dawne magazyny czy fabryki były solą w oku lokalnych samorządów, niechętnie patrzących na, głównie XIX-wieczne, pustostany zajmujące atrakcyjne działki. Dopiero w ostatnich latach rozpoczął się w Polsce proces adaptowania na nowe potrzeby historycznych budynków.

Świadomi ich wartości inwestorzy w pierwszej kolejności zmieniali obiekty industrialne w biurowce, galerie handlowe i mieszkania, tworząc jedne z najdroższych przestrzeni na rynku. Mimo to część opuszczonych obiektów nadal pozostawała poza kręgiem ich zainteresowań, szczególnie tych nacechowanych negatywnym odbiorem społecznym, jak więzienia czy szpitale. W ciągu ostatnich kilku lat tylko we Wrocławiu opuszczonych zostało pięć historycznych budynków szpitalnych – wszystkie były ulokowane blisko centrum miasta.Obecnie większość z nich poddawana jest rewitalizacji i komercjalizacji na cele biurowe i mieszkalne. Czy zatem całkowita zmiana funkcji obiektu może być metodą na uzdrowienie miejskich pustostanów i ruin, na zmianę powszechnego myślenia o nich i na zatarcie pamięci o często bardzo trudnych, osobistych historiach? „Utajenie” to termin stosowany w medycynie na określenie schorzenia, które przez długi czas pozostaje w ukryciu, wymyka się diagnozie. Nawiązuje również do zjawisk nieoczywistych, z różnych powodów nieobjętych konwencjonalną wiedzą, np. statystyką.

17. SURVIVAL Przegląd Sztuki
Konkurs na realizacje artystyczne
Termin zgłoszeń: od 12 grudnia 2018 do 15 lutego 2019 roku

Dodaj komentarz