• 2018-12-08

Malarstwo Jarosława Kozłowskiego w Galerii Sztuki Współczesnej ESTA w Gliwicach

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA w Gliwicach zaprasza od 7 grudnia na kolejną wystawę w ramach obchodów 20-lecia Galerii. Tym razem pokazana zostanie twórczość Jarosława Kozłowskiego.

Jarosław Kozlowski, Galeria Sztuki Współczesnej ESTA Gliwice (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jarosław Kozłowski, Galeria Sztuki Współczesnej ESTA Gliwice (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zaprezentowane zostaną dwa cykle: Zielone przedmioty i ich zielone konteksty poza kontekstem politycznym oraz Maski. Wystawa jest grą z odbiorcą, która zmusza do refleksji nad tym, w jaki sposób zachodzi proces interpretacji dzieła sztuki, który często wykorzystywany jest przez widzów instrumentalnie według sztywnych kryteriów. Sztuka tym samym staje się jedynie narzędziem do estetycznych wrażeń, ukojenia czy sprawiania sobie przyjemności. Jarosław Kozłowski jest artystą, który wykazuje dużą nieufność wobec reprezentacji i relatywizuje obowiązujące kryteria, przyjmując zasadę zmienności interpretacji w zależności od kontekstu. To podejście nie odnosi się jedynie do sztuki, ale do całej sfery znaczeń, w której człowiek egzystuje, a także uczula na mechanizmy kreowania naszej percepcji.

Pierwszy cykl powstał w 1981 r., odnosi się do polityki kulturalnej Komitetu Centralnego PZPR, w której sztuka zawsze pełniła funkcję propagandową w bardziej lub mniej oczywisty sposób. Nawet jeżeli propagowała abstrakcję, była nośnikiem pewnych treści, rodzajem pewnego komunikatu stanowiącego np. o obrazie władzy w danym okresie, o kompetencjach władzy, o jej otwartości. Artysta umiejscawiając cykl „poza kontekst polityczny”, przyjął postawę kontestacji, rodzaj subtelnej gry z oficjalnym programem kultury, kontrolowanym czy też promowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Z drugiej strony można popatrzyć na cykl jako na obrazy, które w minimalistyczny sposób przedstawiają zielone przedmioty (stół, krzesło) na białym tle i ich pary, białe przedmioty i zielone tła. Czy więc kształt krzesła czy stołu rozpoznajemy tylko dzięki tłu, które stanowi ich kontekst? Czy wszelkie znaki, dzięki którym funkcjonujemy w świecie wymagają kontekstu do znaczenia? Są to filozoficzne pytania, które Jarosław Kozłowski prowokuje aby rewaloryzować fundamentalne pytania o „sens” istnienia sztuki, polityki i etyki oraz odsłania ich mitologiczne uwikłania – zarówno w kontekście samej kultury i sfery widzialności, jak i w aspekcie bycia i bytowania – świata, społeczeństw oraz człowieka.

W cyklu Maski (2006) Jarosław Kozłowski kontynuuje swoje analityczno-krytyczne rozważania nad malarstwem i sposobem jego funkcjonowania w kontekście odbioru i interpretacji. Każda z abstrakcyjnych akwarel dedykowana jest opozycji wobec tego, co wzbudza sprzeciw autora. Cała instalacja, często ukazująca widzom ich własne odbicia, podsuwa pytania o to, co obrazy ukrywają, maskują, a co odsłaniają, o czym – albo przeciw czemu – coś mówią.

Jarosław Kozłowski, Obrazy i konteksty
Od 7 grudnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku
Galeria Sztuki Współczesnej ESTA, Gliwice

Dodaj komentarz