Nowa wystawa stała „Żydzi na Górnym Śląsku”

Muzeum w Gliwicach zaprasza na otwarcie nowej wystawy stałej – Żydzi na Górnym Śląsku. Jej otwarcie odbędzie się 14 grudnia w oddziale Muzeum w Gliwicach – Domu Pamięci Żydów Górnośląskich.

„Żydzi na Górnym Śląsku” w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Żydzi na Górnym Śląsku” w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dzieje Żydów Górnego Śląska to temat ogromny i wielowątkowy, w niewielkim stopniu dotychczas przebadany. Po raz pierwszy przedstawione zostały na prezentowanej w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich ekspozycji tak kompleksowo zebrane i opracowane materiały dotyczące ich losów. Przygotowania do wystawy, prowadzone we współpracy z wieloma osobami, poprzedzone zostały dogłębnymi badaniami oraz kwerendami archiwalnymi, bibliotecznymi i muzealnymi w ośrodkach górnośląskich, w innych miastach Polski oraz za granicą, między innymi w Berlinie, Jerozolimie i Nowym Jorku – mówi Bożena Kubit, kurator wystawy.

Ekspozycja ukazuje historię, znaczenie i wkład społeczności żydowskiej w rozwój Górnego Śląska – od czasów osadnictwa pod koniec średniowiecza poprzez największy jej rozwój w wieku XIX po wiek XX, czasy Holokaustu i okres powojenny. Zobrazowane zostało życie społeczne i religijne Żydów, a także uczestnictwo w działalności gospodarczej, szczególnie w XIX w., kiedy ich wkład był najbardziej istotny.

Wystawa Żydzi na Górnym Śląsku
od 14 grudnia 2018 roku
Domu Pamięci Żydów Górnośląskich – Oddział Muzeum w Gliwicach

 

Dodaj komentarz