Gradient. Wystawa finalistów 8. Konkursu Fundacji Grey House

Konkurs Fundacji Grey House Szara Kamienica skierowany jest do młodych artystów funkcjonujących w szeroko pojętym obszarze sztuk wizualnych, w tym wykorzystujących nowe media. Celem Konkursu jest przede wszystkim wyłonienie najciekawszej i najbardziej intrygującej osobowości młodej sceny artystycznej. Nagrodę stanowi jednorazowe stypendium o wartości 5 000 zł (netto), wystawa indywidualna oraz 2-miesięczna rezydencja w praskim centrum sztuki MeetFactory.

Irmina Rusicka, „Wiwat Nowy Rok” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Irmina Rusicka, „Wiwat Nowy Rok” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs to dziś flagowa inicjatywa Fundacji, której misją, prócz propagowania ochrony zabytków, jest pomoc młodym artystom w samodzielnym zaistnieniu na rynku sztuki. Piątkę finalistów tegorocznej edycji wskazało jury w składzie: Krystyna Axmann (prezes Fundacji), Ewa Łączyńska-Widz (krytyk i kurator wystaw w Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie), Agata Cukierska (dyrektor programowa Kroniki w Bytomiu), Stanisław Ruksza (kurator, dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie), Adam Mazur (krytyk sztuki, kurator, redaktor naczelny magazynu SZUM) i Piotr Sikora (kurator w MeetFactory w Pradze).

Fundacja organizuje Konkurs już po raz ósmy. Obecnie jest on jedną z najbardziej rozpoznawalnych tego typu inicjatyw w Polsce. Wyróżnia się na tle innych konkursów branżowych organizowanych przede wszystkim przez wielkobudżetowe fundacje przy gigantycznych koncernach przemysłowych. To przedsięwzięcie przypominające prywatny mecenat – zdemokratyzowane dzięki wielogłosowej opinii Jury, i na tyle kameralne w swym charakterze, by zachować indywidualne, jednostkowe podejście do każdego laureata. Formuła Konkursu jest egalitarna – nie ogranicza się do artystów, którzy zdołali już przebić się w wąskich kręgach akademickich, czy zaistnieć w prestiżowych muzeach i galeriach. Umożliwia udział wszystkim dyplomantom i absolwentom (do 2 lat po ukończeniu studiów lub do 30. r. życia) szkół wyższych o profilu artystycznym. Pewnym novum w konkursie jest także specyficzny dobór jury – niemal wyłącznie spośród osób reprezentujących placówki wystawiennicze, a więc zawodowo zajmujących się promocją młodych talentów. 8 grudnia odbędzie się wernisaż 8. edycji Konkursu pod hasłem Gradient oraz ogłoszenie wyników Konkursu.

Marta Krześlak, „Ruins of my dream ” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marta Krześlak, „Ruins of my dream ” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ze swej natury kurator ma głęboką potrzebę podporządkowywania, katalogowania i tworzenia meta-narracji. Dzieła pozwalają na uzasadnienie jego tez, które czasem zgodne są z myślą ich twórców, a czasem jedynie wokół niej oscylują. Dylemat, z którym spotyka się kurator wystawy konkursowej to: jak odnaleźć złoty środek prezentacji prac, który nie spowoduje powstania wizualnego bezładu, ale nie narzuci także fabuły, w której zatraci się gdzieś głos samych artystów.

Kluczem do tegorocznej wystawy finalistów konkursu Fundacji Szara Kamienica jest pojęcie gradientu, delikatnego, walorowego przejścia, dzięki któremu na dwóch krańcach spotykają się barwy od siebie różne. Różni są bowiem artyści, którzy na owej wystawie się znaleźli. Niektórzy, jak Liliana Piskorska czy Irmina Rusicka, tworzą sztukę zaangażowaną, poruszając zagadnienia władzy i przemocy. Marta Krześlak przetwarza rzeczywistość odwołując się do naszych wspomnień czy marzeń, a Konrad Żukowski skupia się na świecie wewnętrznym, nawiązując swoimi obrazami do tradycji malarstwa międzywojennego i prymitywistycznego. Na wystawie znajdą się także wątki feministyczne, w których Jana Shostak bezkompromisowo posługuje się swoim ciałem dla unaocznienia mechanizmów konkursów piękności. Narracja wystawy ma za zadanie płynnie przeprowadzić widza przez kolejne rozdziały opowieści. Niewielkie etiudy łączą się ze sobą nienachalnie, zarysowują obraz, który powoli układa się w kształt analizy złożoności postaw młodego, polskiego twórcy.

Katarzyna Wincenciak

Gradient. Wystawa finalistów 8. edycji Konkursu Fundacji Grey House
Uczestnicy: Marta Krześlak, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Jana Shostak, Konrad Żukowski
Kuratorka: Katarzyna Wincenciak
Wernisaż  i ogłoszenie wyników: 8 grudnia 2018 roku, godz. 20.00
Wystawa potrwa do 5 stycznia 2019 roku
Fundacja Grey House Szara Kamienica w Krakowie

Dodaj komentarz