Kierunek Geometria. KRK–NBG

Wystawa Kierunek Geometria. KRK–NBG realizowana w Domu Norymberskim w Krakowie prezentuje prace czwórki artystów: Gerharda Hottera, Michała Misiaka, Martina Vosswinkela oraz Olgi Ząbroń. Projekt ten jest konsekwencją spotkania na Międzynarodowych Plenerach Artystów Posługujących się Językiem Geometrii organizowanych przez dr Bożenę Kowalską. Sympozja i wystawy zbiorowe, w których wspólnie uczestniczyli artyści, zainspirowały kuratorkę do realizacji polsko-niemieckiego projektu w Krakowie. Wystawa Kierunek Geometria powstała z potrzeby zestawienia konkretnych prac i stworzenia dla nich nowego kontekstu.

„Kierunek Geometria. KRK - NBG” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Kierunek Geometria. KRK - NBG” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czterech artystów. Cztery postawy twórcze. Kierunek Geometria.

Dobierając prace na wystawę chciałam podkreślić indywidualność każdego z artystów, ale też zwrócić uwagę na elementy wspólne systemów pracy i wzajemne relacje form wizualnych. Moim zamierzeniem było wpisanie tej wystawy w dyskurs o współczesnej sztuce geometrycznej, a także przez jej pryzmat przyjrzenie się definicji sztuki konkretnej w Polsce i Niemczech. Stąd tytuł wystawy odnoszący się zarówno do języka wypowiedzi i kierunku poszukiwań, jak i obszaru spotkania – geometrycznego dialogu Krakowa i Norymbergi.

Linia – Układ – Rytm – Struktura – Przestrzeń. Kierunek Geometria.

W pracach Martina Vosswinkela linia pojawia się w sposób nieoczywisty, jako pojedyncza nitka z włókna szklanego. Zmultiplikowana linia buduje drobną strukturę siatki. Wielowarstwowy „grid” rytmicznie dzieli barwną płaszczyznę obrazu wprowadzając wibrację. Światło wydobywa przestrzenność obrazu kierując uwagę ku temu co osłonięte, ukryte. W pracach tych powstaje intrygująca gra między fizycznym odczuciem powierzchni koloru a dematerializacją świetlistej, rozedrganej struktury barwnej.

W realizacjach Gerharda Hottera, zarówno obrazach jak i obiektach, linie wyznaczają podziały stworzone dzięki matematycznemu systemowi tzw. serii liczb Langforda. Linie tworzą rodzaj siatki dzielącej płaszczyznę obrazu. W podziałach wyczuwalny jest spokój i równowaga związana z matematycznym rygorem. Widoczna fascynacja uniwersalnością i pięknem wzorów matematycznych jest kontrapunktem dla chaosu codzienności. Linie wchodzą w dialog z przestrzenią „pomiędzy”. Płaszczyzna koloru posiada cichą wibrację. Ta materialność powierzchni w zestawieniu z ascezą kompozycji jest interesującą propozycją wizualną.

W pracach Michała Misiaka podstawowym budulcem obrazu jest linia – nieskończona, prosta, posiadająca w sobie „miękkość” gestu ręki. Hipnotyczne działanie obrazów Misiaka ma związek z wielogodzinnym, medytacyjnym procesem twórczym. Struktura obrazów powstająca z zagęszczenia linii jest wyrazem dążenia do odzwierciedlenia porządku i równowagi. Artysta tworząc najnowszą serię obrazów korzysta z generatora liczb losowych. Rezygnując częściowo z intuicyjnego procesu kreacji odnosi się w mikroskali do praw rządzących rzeczywistością.

W moich obrazach rozedrgane linie budują geometryczne formy zawieszone w nieograniczonej przestrzeni koloru. Pojawiające się lub zanikające formy zapowiadają pragnienie uwolnienia się geometrycznych kształtów od kwadratu podłoża. To konsekwentne „uprzestrzennianie” się obrazów, doprowadza do uzyskania przez te formy bytów autonomicznych i znajduje swój wyraz w prezentowanych na wystawie obiektach. Wszystkie moje realizacje pokazują relacje, napięcia, przepływy, są poszukiwaniem wizualnego ekwiwalentu niepokoju.

Mimo różnorodności przedstawionych na wystawie realizacji czwórki artystów można zauważyć relacje i punkty styczne pomiędzy poszczególnymi koncepcjami twórczymi. Wystawa Kierunek Geometria. KRK- NBG buduje przestrzeń dialogu. Prezentowane na wystawie prace tworzą złożony obraz rzeczywistości wyrażonej językiem geometrii.

Olga Ząbroń, kuratorka wystawy

Kierunek Geometria. KRK–NBG
Artyści: Gerhard Hotter, Michał Misiak, Martin Vosswinkel, Olga Ząbroń
Kuratorka: Olga Ząbroń
Wernisaż: 1 grudnia 2018 roku, godz. 18.00
Galeria Domu Norymberskiego w Krakowie

Dodaj komentarz