• 2018-11-26

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza na performensy Anny Pabiś i Gabrielli Zeno

W Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku i Ustce odbędą się w najbliższym czasie dwa wydarzenia, będące zwieńczeniem projektu rezydencyjnego w Centrum Aktywności Twórczej  w Ustce: 28 listopada performance BUTOH Anny Pabiś, a 30 listopada performance Wszystkim moim matkom Gabrielli Zeno.

Anna Pabiś, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Pabiś, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Performance BUTOH  to okazja doświadczenia lipca 1995 roku, opisanego językiem teatru awangardowego, tańca współczesnego oraz psychologii CG Junga (koncepcji cienia, archetypów, symboli oraz aktywnej wyobraźni). Artystka inspiruje się osobistymi wspomnieniami z 1995 roku, relacjami Świadków Czasu, a także czerpie z rezultatów miesięcznego researchu filmowego oraz zaangażowania uczestników warsztatów Butoh Intensive. Będzie to podsumowanie miesięcznej pracy nad projektem filmowym Feniks, który opowiada o rozwoju człowieka od narodzin do 36 roku życia, zaczynając od 1984 roku. Pabiś poszukuje tego co ukryte, czego się boimy, co wydaje się obce; tego co wypieramy z naszej świadomości kolektywnej, a co nie daje się ignorować. Artystka zadaje pytania: Czego się wstydzimy? Naszej biedy? Naszego etapu rozwoju? Naszej przeszłości? Doświadczenia izolacji i wykluczenia z Zachodniego Świata? Dlaczego tak bardzo pragniemy amerykańskiego stylu życia, Unii Europejskiej i NATO? Pabiś zachęca, byśmy spojrzeli sobie w oczy, dali sobie przestrzeń i czas by być sobą, bez względu na naszych sąsiadów i trendy, wbrew naciskom ekonomicznym i własnym wygórowanym oczekiwaniom.

Wszystkim moim matkom Gabrielli Zeno to performance z udziałem publiczności adresowany przede wszystkim do kobiet zainteresowanych zagadnieniami macierzyństwa, kobiecej genealogii i „uprzedmiotowienia ciała”, leżącymi u podstaw wielu teorii feministycznych i ekofeministycznych. Jak mówi sama artystka:

Zanim narodził się pomysł na projekt, zaczęłam zadawać sobie pytania typu: „Jaką wartość ma macierzyństwo w naszym patriarchalnym, antropocentrycznym i kapitalistycznym społeczeństwie?” czy: „Ile matek nakarmiło mnie, zanim zostałam weganką?” Performance traktujący o tożsamości kobiety i wykorzystaniu jej ciała to wyraz buntu przeciw układom patriarchalnym i kapitalistycznym, uniemożliwiającym nawiązywanie bezpośrednich relacji pomiędzy kobietami w rodzinie. To także próba poszerzenia świadomości społecznej w zakresie wykorzystywania samic w hodowli zwierząt oraz podkreślenia podobieństw między ich losem a sytuacją kobiet w społeczeństwie patriarchalnym i androcentrycznym. [...] Ile matek było w mojej rodzinie? Czy zostawiły one po sobie jakikolwiek ślad? Co pozostało po tych kobietach, tak długo ignorowanych przez rząd, instytucje i historię, oprócz biologicznego śladu w świecie zdominowanym przez mężczyzn? [...] Niech mój performance będzie hołdem dla wszystkich matek. Pragnę wielbić ich uprzedmiotowione ciała, przywrócić wartość macierzyństwu, odbudować kobiece relacje w rodzinie. Chcę im podziękować, wyrazić wdzięczność za milczącą ofiarę, święcić samo ich istnienie, jakże lekceważone i niedostrzegane. Cześć ich nieocenionej wartości.

Performance BUTOH, Anna Pabiś
28 listopada 2018 roku, godz. 17.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Performance Wszystkim moim matkom, Gabriella Zeno
30 listopada 2018 roku, godz. 18.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Dodaj komentarz