Roślinnie w ABC Gallery

Wystawa stanowi rekapitulację Sympozjum Twórców i Teoretyków Summer Jam 2018 pod tym samym tytułem, które odbyło się w ABC Gallery we wrześniu tego roku.

„ROŚL INNE” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„ROŚL INNE” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Temat „Roślinność” rozważany był jako kojarzony z rośliną zespół cech i właściwości oraz przypisywanych im znaczeń, w tym symbolicznych. Zarówno działania artystów, jak odbywające się w trakcie sympozjum wykłady, prezentacje i dyskusje stanowią przyczynek do próby przebadania i opracowania zagadnień związanych z obecnością motywów roślinnych w sztuce najnowszej, sposobu ich zastosowania, nadawanych im przez artystów nowych znaczeń, sposobów ich wiązania w sztuce z kontekstem współczesności oraz ich recepcji i interpretacji.

Artyści: Marta Antoniak, Bogusław Bachorczyk, Maurycy Gomulicki, Kornel Janczy, Katarzyna Jankowiak-Gumna (kurator), Marcin Janusz, Diana Lelonek, Krzysztof Maniak, Paweł Matyszewski, Małgorzata Wielek-Mandrela, Michał Zawada, Marcin Zawidzki, Wojciech Zubala

ROŚL INNE
Od 20 listopada do 31 grudnia 2018 roku
ABC Gallery w Poznaniu

Dodaj komentarz