• 2018-11-21

Julia Popławska prezentuje nowe filmy wideo

Julia Popławska zaprasza do Galerii BWA w Zielonej Górze na selekcje filmów wideo dokonanych przez reżyserkę. 23 listopada zaprezentowane zostaną prace młodych twórców z Polski, Hong-Kongu, Wielkiej Brytanii i Izraela.

Całkiem nowe filmy wideo. Selekcja Julii Popławskiej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Całkiem nowe filmy wideo. Selekcja Julii Popławskiej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wideo stało się już dawno pełnoprawnym medium sztuki, dającym możliwość zobrazowania świata w jego zróżnicowaniu, wielości wyglądów, bezustannych wpływów i przepływów. Subiektywizm w przedstawieniu często globalnych problemów jest tu elementem pozwalającym zobaczyć rzeczywistość w unikalny sposób. Wybór Julii Popławskiej jest jednocześnie pokazem takich prac, w których artyści nawiązują do klasycznej produkcji filmowej, poprzez sposób opowiadania, montaż, pracę kamery. Forma staje się tu ważnym narzędziem do mówienia o istotnych kwestiach naszego czasu.

Julia Popławska realizuje filmy wideo, w których odnosi się do relacji jednostka-społeczeństwo w kontekście stosunków pracy, sytuacji młodych artystów, zależności klasowych. W Galerii BWA Zielona Góra występować będzie w roli kuratorki wydarzenia.

Całkiem nowe filmy wideo
wybór filmów: Julia Popławska
Galeria BWA Zielona Góra
23 listopada 2018 roku, godz. 19.00

Dodaj komentarz