• 2018-11-14

Mazowsze i sztuka. Konferencja naukowa

4 i 5 grudnia w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa studentów i doktorantów Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie, organizowana przez Mazowiecki Instytut Kultury i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji nad dziedzictwem kulturowym obszaru Mazowsze przez młode pokolenie badaczy i próbą podsumowania dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie.

Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować wzrost zainteresowania nad badaniami poświęconymi Mazowszu. Powstało kilka istotnych monografii i prac zbiorowych z dziedziny historii regionu, archeologii, etnologii, architektury, ochrony zabytków czy sztuk plastycznych. Próbę bilansu tych dokonań w kontekście sztuki chce w najbliższym czasie podjąć Mazowiecki Instytut Kultury i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W dniach 4 i 5 grudnia odbędzie się w Warszawie (w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli) współorganizowana przez MIK i IHS UW konferencja naukowa Sztuka Mazowsza. Nowe otwarcie, podczas którego wystąpią studenci i doktoranci z polskich uczelni i instytutów badawczych.

Dynamiczny rozwój badań na tak wielu polach i zmiana pokoleniowa w nauce polskiej sprawiają, że obecny czas wydaje się najlepszy do udzielenia głosu nowej generacji zainteresowanej tematami związanymi ze sztuką i kulturą artystyczną Mazowsza. Celem konferencji jest nie tylko burza mózgów i zdobycie odpowiednich kompetencji przez debiutantów świata nauki, ale też zebranie grupy obiecujących badaczy, mogących w niedalekiej przyszłości podjąć pracę przy projektach badawczych i grantach naukowych poświęconych kulturze artystycznej regionu Mazowsza. – mówi dr hab. Michał Wardzyński z Instytutu Historii Sztuki UW, który wraz prof. dr hab. Andrzejem Pieńkosem tworzy komitet naukowy konferencji.

W sympozjum weźmie udział 21 prelegentów z Warszawy, Krakowa, Białegostoku i Torunia. Konferencję poprowadzi specjalnie dobrane grono profesorskie z warszawskich uczelni i Polskiej Akademii Nauk. Planowane jest także wydanie zbiorowego tomu pokonferencyjnego.

Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie
Ogólnopolska konferencja naukowa studentów i doktorantów
Od 4 do 5 grudnia 2018 roku
Aula Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Świętojerska 9, Warszawa

Dodaj komentarz