Dorota Nieznalska w OP ENHEIM

Po inauguracji programu wystawą Mirosława Bałki przyszedł czas na kolejne rozmowy o sztuce w OP ENHEIM. Już 16 listopada na poddaszu Salonu Herz pod hasłem Pamięć i przemoc odbędzie się spotkanie autorskie z Dorotą Nieznalską, a 17 i 18 artystka poprowadzi warsztaty dotyczące metodologii konstruowania projektów badawczych.

Dorota Nieznalska „Pamięć i przemoc” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dorota Nieznalska „Pamięć i przemoc” (źródło: materiały prasowe organizatora)

OP ENHEIM kontynuuje dyskusję na temat pamięci, tym razem w zestawieniu z przemocą. Pod hasłem Pamięć i przemoc w ramach cyklu OP_TALKS 16 listopada o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie autorskie z Dorotą Nieznalską. Tytuł spotkania z artystką odnosi się bezpośrednio do jej najnowszej wystawy, którą można oglądać w Muzeum Miasta Gdyni. W obszernej instalacji wykorzystane zostały archiwalne materiały fotograficzne Institut für Deutsche Ostarbeit IDO (pol. Instytutu Niemieckiej Pracy na Wschodzie), niemieckiej placówki badawczej utworzonej w 1940 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które miały m.in. ukazywać zacofanie kulturowe ziem podbitej Polski. W czasie spotkania w Salonie Herz omówiony zostanie wybór prac pochodzących z wczesnego etapu działań artystki, w których koncentrowała się między innymi na problemie silnej tradycji katolickiej panującej w Polsce, poruszała tematy tożsamości, seksualności oraz stereotypowych ról kobiet i mężczyzn, jak również zostaną omówione wybrane projekty zrealizowane w ostatnich latach.

Warsztaty edukacyjne dla artystów

Jedną z głównych osi programu OP ENHEIM jest edukacja artystyczna i dostarczanie profesjonalnych narzędzi w procesie poszerzania wiedzy. Tym samym dwudniowe warsztaty z Dorotą Nieznalską rozpoczynają cykl spotkań w Salonie Herz pod hasłem OP_WORKSHOPS. W ramach zajęć poruszona zostanie problematyka metodologii projektowania pracy badawczej. Dowiemy się, w jaki sposób definiować problematykę wybranego tematu z uwzględnieniem kontekstu społecznego, politycznego i historycznego w odniesieniu do przestrzeni społecznej. Warsztaty pomogą w nabyciu praktycznej umiejętności metodyki pracy, która niezbędna jest w procesie powstawania artystycznej pracy badawczej. Warsztaty skierowane są do twórców, którym zależy na podnoszeniu własnych kompetencji zawodowych, a także na zgłębieniu wiedzy dotyczącej konstruowania projektów artystycznych. Zajęcia odbędą się w dniach 17 i 18 listopada, w godzinach 11:00-15:00, w grupie złożonej maksymalnie z 20 osób. Cena za udział w dwudniowych warsztatach to 60 zł. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 listopada.

Dorota Nieznalska to artystka sztuk wizualnych, która tworzy prace z zakresu rzeźby, instalacji, fotografii i wideo. W swojej twórczości podejmuje zagadnienia dotyczące relacji społecznych i politycznych w kontekście przemocy, realizując wielopoziomowe projekty badawcze dotyczące miejsc pamięci, śladów pamięci i zapomnienia oraz historii. Brała udział w ponad stu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się m.in. w kolekcjach Muzeum Narodowego w Gdańsku, NOMUS Nowe Muzeum, MOCAK w Krakowie, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Galerii Arsenał w Białymstoku, Norrtelje Konsthalle w Szwecji czy Kunstforum Ostdeutsche Galerie w Regensburgu. W 2012 roku otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne. W 2013 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Rzeźby, Kierunek Intermedia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 2010-2017 wykładowczyni na Wydziale Rzeźby i Intermediów.

Pamięć i przemoc – spotkanie autorskie z Dorotą Nieznalską
16 listopada 2018 roku, godz. 17.30
OP ENHEIM we Wrocławiu

Metodologia konstruowania pracy badawczej – warsztaty z Dorotą Nieznalską
17 i 18 listopada 2018 roku, godz. 11.00-15.00
OP ENHEIM we Wrocławiu

Dodaj komentarz