Miasto dla ludzi

Zgodnie z Living Planet Report z 2016 roku wartość Wskaźnika Żyjącej Planety spadła od 1970 roku o 58%. Przyspieszony rozwój technologiczny i gospodarczy odbywa się często kosztem ekosystemów. Zauważalny jest również szereg problemów urbanizacyjnych dotyczących miast XXI wieku, takich jak gentryfikacja, kontrurbanizacja, suburbanizacja czy rozlewanie się miasta (ang. urban sprawl). Dynamiczny rozwój cywilizacyjny stanowi podstawę do dyskusji o przyszłości i kierunkach kształtowania obiektów architektonicznych i terenów zurbanizowanych.

Konferencja „Miasto dla ludzi”, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Konferencja „Miasto dla ludzi”, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Kierunki rozwoju architektury i urbanistyki pozostają często w opozycji do skali człowieka i jego potrzeb. To właśnie perspektywa człowieka powinna stanowić odniesienie do analizy działań projektowych. Idąc naprzeciw działaniom projektowym i biorąc odpowiedzialność za lepszą jakość życia kolejnych pokoleń organizatorzy konferencji zapraszają do naukowej dyskusji, w interdyscyplinarnym gronie, dotyczącej kształtowania miast jutra, między innymi w obszarach następujących zagadnień:

 • Kierunki kształtowania miast jutra – miasta w kontekście zagadnień zrównoważonego rozwoju, smart city, sustainable city, magnetic city
 • Poprawa kondycji miast XXI w. jako krok ku miastom przyszłości – rewitalizacja przyrodnicza, ekologiczna, społeczna i środowiskowa
 • Aspekt socjologiczny i filozoficzny miast jutra – miejsce człowieka w przestrzeni miast
 • Zastosowanie Universal Design jako próba likwidacji barier w mieście jutra
 • Miasta energooszczędne i miasta autonomiczne
 • Wirtualna rzeczywistość a miasta jutra – digital city
 • Transgresja architektury w mieście jutra – metaforyczne i inżynieryjne przekraczanie granic architektury, innowacje w architekturze, architektura tymczasowa, struktury mobilne w mieście przyszłości
 • Żyjąca skóra miasta – architektura typu responsive, architektura kinetyczna, elewacje interaktywne, wykorzystanie rozwiązań biomimetycznych
 • Mieszkania przyszłości
 • Sztuka w przestrzeni miejskiej – instalacje artystyczne w tkance miast przyszłości
 • Nowoczesne materiały w architekturze i ich wykorzystanie w kształtowaniu miast jutra
 • Kształt i wizja miast przyszłości w dobie galopującego rozwoju technologicznego, wpływ przemysłu 4.0 i 5.0 na przekształcenia obecnych struktur miejskich.

Wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i młodych naukowców organizatorzy zapraszają do udziału w II Konferencji Naukowej Miasto Dla Ludzi – Miasto jutra, która odbędzie się od 14 do 15 grudnia 2018 roku we Wrocławiu.
Organizator konferencji: Koło Naukowe Aktywizacji Architektury Mieszkaniowej Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Miasto dla ludzi – Miasto jutra
Od 14 do 15 grudnia 2018 roku|
Kampus akademicki Politechniki Wrocławskiej

Dodaj komentarz