Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji

Nieład przestrzenny, dzika reprywatyzacja, natłok reklam. Rewitalizacja i zjawisko gentryfikacji. Kolorystyka zabudowy wynikająca z aktualnych promocji w marketach budowlanych. Pogłębiająca się deregulacja urbanistyki. Ułatwienia dla deweloperów, brak planów miejscowych i ochrony przyrody. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w otaczającej nas przestrzeni.

„Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji”, Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji”, Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Wydarzenie towarzyszy wystawie Robimy to aby polepszyć jakość twojego życia realizowane jest we współpracy z gorzowskim SARP.

dr Łukasz Drozda (ur. 1990) – urbanista i politolog. Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Absolwent studiów doktoranckich z polityki publicznej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, inżynierskich z planowania przestrzennego na Wydziale Leśnym SGGW oraz magisterskich z politologii w Instytucie Nauk Politycznych UW. Bada zjawiska konfliktowe towarzyszące procesowi społecznego wytwarzania przestrzeni. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Opublikował m.in.: Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej (2015), Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy (2017), Dwa tysiące. Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku (2018).

Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji – spotkanie z Łukaszem Drozdą
15 listopada 2018 roku, godz. 18.00
Miejski Ośrodek Sztuki
Gorzów Wielkopolski

Dodaj komentarz