Biały Teatr Tańca Izadory Weiss wystąpi w Warszawie

Premiera baletu Eurydyka w piekle w choreografii Izadory Weiss i wykonaniu Białego Teatru Tańca odbędzie się 4 listopada gościnie na scenie kameralnej Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

Izadora Weiss, „Eurydyka w piekle”, Biały teatr Tańca Izadory Weiss (źródło: materiały prasowe teatru)

Izadora Weiss, „Eurydyka w piekle”, Biały teatr Tańca Izadory Weiss (źródło: materiały prasowe teatru)

Biały Teatr Tańca Izadory Weiss powstał jesienią 2016 roku jako kontynuacja działalności Bałtyckiego Teatru Tańca stworzonego i prowadzonego przez osiem lat przez wybitną polską choreografkę. Spektakle Izadory Weiss wzbudzają zachwyt profesjonalnej krytyki i zostały uznane za jedno z najciekawszych zjawisk w świecie tańca ostatnich lat. Jej choreografia czerpie z wielu źródeł, w tym z dorobku Jiriego Kyliana, u którego pobierała nauki, i którego uważa za swojego mistrza. Ale język tańca, jakim się posługuje Izadora Weiss w swoich teatralnych spektaklach opartych przeważnie na wielkiej literaturze, jest na wskroś oryginalny, stworzony przez nią samą w trakcie wieloletnich poszukiwań wyrażania prawdy o człowieku i jego emocjach.

Eurydyka w piekle to najnowszy spektakl autorski Izadory Weiss w wykonaniu Białego Teatru Tańca. Opowiada o zawłaszczaniu wrażliwych i delikatnych osób przez fanatyczne grupy podległe demagogom i ich kłamliwym ideologiom. Artystka nie precyzuje, jakie ideologie chce piętnować. Celowo unika konkretu, chcąc pokazać uniwersalny model przemocy, jaką grupa stosuje wobec opornych jednostek, żeby je sobie całkowicie podporządkować i odebrać im samodzielność sądzenia. Orfeusz, który usiłuje wyprowadzić ukochaną z tego ideologicznego piekła, jest, jak w greckim micie, poetą i marzycielem – wierzy w miłość i w zwycięstwo dobra nad złem.

Izadora Weiss, Eurydyka w piekle
Pokaz: 4 listopada 2018 roku
Biały Teatr Tańca Izadory Weiss
Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie

Dodaj komentarz