Poszukiwanie stylu narodowego w dizajnie

Ściśle podległe codziennemu życiu dziedziny projektowe postrzegane są przede wszystkim jako użytkowe i cenione są za swą utylitarność oraz powszechność.

Hubert Bilewicz, „Poszukiwanie stylu narodowego w Dizajnie”, Muzeum Miasta Gdyni (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Hubert Bilewicz, „Poszukiwanie stylu narodowego w dizajnie”, Muzeum Miasta Gdyni (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Dizajn określając otaczającą ikonosferę, definiuje także jej znaczeniowy wymiar: przywołując pożądane idee, ewokując określone nastroje, stosując konkretne znaki czy odwołując się do symboli. Dizajn odgrywa niepoślednią rolę w procesie komunikacji kulturowej: sprzyja identyfikacji, decyduje o kulturowej przynależności, współtworzy poczucie tożsamości indywidualnej, grupowej, narodowej czy politycznej. W tym aspekcie służebna i ściśle pragmatyczna funkcja dizajnu, podległego wymogom celowości, zyskuje wymiar szerszy – uwalnia się i wybija na niepodległość wizualną, kreuje obrazowe narracje, współtworzy opowieści. Przedmioty nie tylko służą, lecz również znaczą; rzeczy przemawiają, budzą asocjacje, generują emocje, wywołują afekty.
Cykl wykładów poświęcony jest narracyjnemu ideowemu potencjałowi polskiego dizajnu oraz jego kulturotwórczej i państwowotwórczej mocy, na przestrzeni ostatniego stulecia.
Podczas wykładu Zaprojektować niepodległą Polskę? Poszukiwanie stylu narodowego w dizajnie mowa będzie o wyobrażonej polskości w sztuce stosowanej i usiłowaniach znalezienia wizualnego wyrazu dla sentymentów narodowych i ambicji państwowych u zarania niepodległości, począwszy od stylu zakopiańskiego, poprzez styl dworkowy, aż do Warsztatów Krakowskich.

Dr Hubert Bilewicz Poszukiwanie stylu narodowego w dizajnie 
8 listopada 2018 roku, godz. 17.30
Muzeum Miasta Gdyni

Dodaj komentarz