Nowe wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy

PL100 to wystawa okolicznościowa – okazję do jej realizacji stanowią obchody 100-lecia odzyskania przed Polskę niepodległości. Jest ona prezentacją przekrojową najlepszych artystycznie obiektów biżuteryjnych powstałych w Polsce w ostatnim stuleciu.

Paweł Kaczyński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paweł Kaczyński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie PL100  zobaczymy prace najbardziej oryginalne, nowatorskie, czy wręcz przełomowe dla rozwoju polskiej sztuki złotniczej. Zobaczyć będzie można przykłady twórczości prekursorów polskiego złotnictwa artystycznego jeszcze z okresu międzywojnia, jak również prace późniejsze, dające wyraz intensywnemu rozwojowi sztuki złotniczej w Polsce w okresie powojennym. Nie zabraknie także najnowszych realizacji autorstwa znanych i cenionych artystów współczesnych, które zobrazują najnowsze tendencje i dalsze kierunki rozwoju. Zaprezentowane zostaną prace wyróżniające się wysokim poziomem artystycznym, technicznym oraz estetycznym.

Indeks patriotyczny to pokonkursowa ogólnopolska wystawa fotografii, której przedmiotem są przejawy współczesnego patriotyzmu, sposoby jego praktykowania, wyrażania, demonstrowania, propagowania, utrwalania. Wystawa jest efektem realizowanego przez Galerię Sztuki w Legnicy projektu: ODCIENIE BIELI I CZERWIENI. Sztuka w poszukiwaniu tożsamości. Ten interdyscyplinarny projekt dotyka historii, analizy i interpretacji takich pojęć jak tożsamość, patriotyzm, przynależność do grupy czy narodu na przykładzie dziejów naszego kraju i własnego regionu. Projekt realizowany jest w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości.

Wystawa Red Star Story prezentuje prace nadesłane na konkurs będący częścią projektu: 20:34, peron 4. Odzyskiwanie suwerenności miasta. Konkurs skierowany był do młodych mieszkańców Legnicy – studentów, licealistów, gimnazjalistów, których zadaniem było stworzenie komiksów nawiązujących do pobytu Armii Czerwonej w Legnicy na podstawie literatury, dokumentacji archiwalnych oraz wywiadów z osobami pamiętającymi tamten okres.

Wystawa ma na celu przywołanie historii pobytu Wojsk Radzieckich w Legnicy poprzez ukazanie topografii tej wieloletniej obecności w obcym miejscu, ukazanie sprzeczności, nienormalności, absurdalności „miasta w mieście”, ludzi wśród ludzi, niby władców, ale nie gospodarzy, niby miejscowych, ale i intruzów.

Jan Wiszniewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jan Wiszniewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

PL100
Od 1 do 30 listopada 2018 roku
Finisaż: 30 listopada 2018 roku, godz. 18.00
Galeria Ring w Legnicy

Indeks patriotyczny – wystawa fotograficzna
Od 1 do 14 listopada 2018 roku
Stacja Kultura – Galeria Kolei Dolnośląskich, Dworzec Kolejowy w Legnicy, ul. Kolejowa 2

Red Star Story – wystawa komiksów
Od 1 do 14 listopada 2018 roku
Stacja Kultura – Galeria Kolei Dolnośląskich, Dworzec Kolejowy w Legnicy, ul. Kolejowa 2

Dodaj komentarz