Wykład Macieja Miłobędzkiego: O potrzebie radykalnej prostoty

Jednym z największych deficytów współczesności jest niemożność postępowania zgodnie ze zdrowym rozsądkiem w obliczu postępów normatywnie regulowanej rzeczywistości. W środowiskach architektów, bardzo powoli rodzi się potrzeba refleksji nad szaleńczym już dzisiaj stopniem złożoności i komplikacji budowli, procesów projektowania i realizacji, systemową niemożnością eliminowania absurdów, które takie procesy tworzą. Tu pewna doza powrotu do podstawowych pytań wydaje się sensowną alternatywą.

JEMS Architekci, Projekt budynku uniwersyteckiego w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatorów)

JEMS Architekci, Projekt budynku uniwersyteckiego w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Budynki i ich użytkownicy mogą stanowić układ symbiotyczny. Dotyczy to kwestii energetycznych, obiegu substancji lotnych i płynnych. Domy oddychają, magazynują chłód i ciepło w swoich przegrodach. Człowiek oddaje i pobiera ciepło, wilgoć, przyczynia się do cyrkulacji powietrza, płynów zawartych w instalacjach. Są to powolne procesy, które mają swoją bezwładność. Ich studiowanie może stać się pretekstem dla radykalnej i świadomej przemiany stylu życia – w kierunku slow life. Główne elementy budowli mogłyby jednocześnie pełnić wiele funkcji i zastępować złożone układy izolacyjne i instalacyjne, przez co stawać się bardziej odporne na zużycie.

Maciej Miłobędzki, JEMS Architekci (źródło: materiały prasowe organizatora)

Maciej Miłobędzki, JEMS Architekci (źródło: materiały prasowe organizatora)

Warto zwracać uwagę na wartości poznawcze, percepcyjne architektury. Warto uświadamiać sobie potrzebę świadomego użytkowania budowli, decydowania o klimacie jego wnętrz, współuczestnictwa w ciągłym przystosowywaniu jego struktury do zmieniających się potrzeb. Doświadczenie naszych zmysłów może być źródłem świadomych i podświadomych, indywidualnych i zbiorowych decyzji, podejmowanych w małej skali. Warto tworzyć alternatywne idee wobec systemowego, scentralizowanego, generowanego przez normy, czujniki i programatory zarządzania, odciętymi od otoczenia obiektami.
Próbujmy przywracać użytkownikom architektury i jej samej godność.

Maciej Miłobędzki – architekt, urodził się w 1959 roku w Warszawie. W 1985 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1984–1988 pracował w Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Od 1988 roku współzałożyciel i wspólnik JEMS Architekci. Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wybrane realizacje: Siedziba AGORY S.A. w Warszawie, Budynek mieszkalno–pensjonatowy w Konstancinie, Dom przyszłości w Choszczówce, Zespół domów mieszkalnych przy ul. Wilanowskiej w Warszawie, Budynek TRIO w Warszawie, Skwer Hoovera w Warszawie, Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Rozbudowa Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Katowicach, Przebudowa i rozbudowa Hali Koszyki w Warszawie.

Maciej Miłobędzki: O potrzebie radykalnej prostoty – wykład w ramach cyklu Architektura w Wozowni
5 listopada 2018 roku, godz. 17.00
autorka projektu: Teresa Dudzińska
Galeria Sztuki Wozownia
Toruń

Dodaj komentarz