Zbigniew Herbert – Wybór poezji

Wydawnictwo Ossolineum opublikowało 25 października wybór poezji Zbigniew Herberta, którego dokonała i wstępem opatrzyła Małgorzata Mikołajczak.

Zbigniew Herbert, „Wybór poezji” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Zbigniew Herbert, „Wybór poezji” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Dwadzieścia lat po śmierci Zbigniewa Herberta jego poezja jest ciągle szeroko komentowana przez badaczy literatury, wciąż inspiruje twórców. Nazwisko autora Struny światła wymienia się obok nazwisk największych poetów drugiej połowy XX wieku, a jego dzieła są stale tłumaczone, wydawane i czytane w wielu krajach świata. Silna więź z dziedzictwem antyku sprawia, że poezja Herberta ma wymiar uniwersalny, jest powściągliwa formalnie i zdyscyplinowana. Jednak pozorną prostotę i jednoznaczność jego wierszy komplikuje ironia, będąca zarazem figurą artystyczną i postawą wobec bytu.

Wstęp i opracowanie Małgorzaty Mikołajczak ukazują bogactwo twórczości pisarza i są znakomitym przewodnikiem po najważniejszych motywach i tematach tej liryki. Świat poety nie jest, jak mogłoby się wydawać, biało-czarny. Jest w nim miejsce na szarość będącą ulubionym kolorem twórcy. U Herberta nie ma też krystalicznie czystych bohaterów – pisze badaczka. Czytane w tej perspektywie wiersze i prozy poetyckie Herberta odsłonią mniej znane oblicze.

Zbigniew Herbert, Wybór poezji
Premiera: 25 października 2018 roku
Wydawnictwo Ossolineum

Dodaj komentarz