Obywatelka Jane. Walka o miasto

Kraków na warsztat zaprasza na pokaz filmu Obywatelka Jane. Walka o miasto. Citizen Jane: Battle for the City (reż. Matt Tyrnauer, USA, 2016) 92’

„Obywatelka Jane”, kino Ars, Kraków, Kraków na warsztat (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Obywatelka Jane”, kino Ars, Kraków, Kraków na warsztat (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Ame­ry­kańska pi­sa­r­ka i ak­ty­wi­st­ka Jane Ja­cobs całe życie szła własną drogą, szu­kając od­po­wi­e­dzi na py­ta­nie dla­cz­ego jedne mi­a­sta i społeczeństwa kwitną, a inne pod­upa­dają. Uważała, że skoro większość pro­blemów współcze­sności ku­mu­lu­je się w mieście, to w mieście należy szukać ich rozwiązań. Jej przełomowa książka Śmierć i życie wi­e­l­ki­ch miast Ame­ry­ki dotarła do Pol­ski z pra­wie pięćdzie­sięci­o­le­t­nim opóźnie­ni­em, ale trafiła ide­al­nie w czas ro­z­cza­ro­wa­nia mo­de­r­ni­zacją po­przez lanie be­to­nu i ro­zwo­ju ruchów mie­j­ski­ch.

Program spotkania:
Wprowadzenie do tematu: dr Michał Wiśniewski
Projekcja filmu: 90 min
Krótka dyskusja po filmie – prowadzący dr Michał Wiśniewski

Obywatelka Jane reż. Matt Tyrnauer
30 października 2018 roku, godz. 19.00
Krakowskie Centrum Kinowe ARS
Kraków

Dodaj komentarz