Miasto (dla) sztuki, sztuka (dla) miasta

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, co pozwalała na wielowymiarowe ujmowanie poruszanych problemów. Jednocześnie stanowi jedynie przyczynek do podejmowanych tu zagadnień, zasługujących na rozwinięcie w kolejnych opracowaniach.

„Miasto (dla) sztuki, sztuka (dla) miasta”, red. J. Balcewicz, M. Mendel, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (źródło: materiały prasowe wydawców)

„Miasto (dla) sztuki, sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki”, red. J. Balcewicz, M. Mendel, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (źródło: materiały prasowe wydawców)

W pierwszej części książki gdańska kultura i sztuka została przedstawiona w ujęciu historycznym, a także w kontekście współzależności ludzi, miejsca, kultury i ekonomii. Część druga dotyczy Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki jako wspólnoty in actu. Wydaje się, że niekonwencjonalnie i być może nowatorsko została potraktowana historia Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w rozdziale opartym na materiałach zasobów Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Instytutu Pamięci Narodowej.
Część trzecia książki, niemająca raczej charakteru naukowego, ukazuje Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki we wspomnieniach i jest rodzajem otwartej trybuny. To niezwykle ważne wypowiedzi, z których z jednej strony można o Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki sporo się dowiedzieć, a  z drugiej  bardzo zbliżyć się do istoty wspomnianej wzajemności i zrozumieć głębię relacji miasto–sztuka.

Miasto (dla) sztuki, sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki red. J. Balcewicz i M. Mendel
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Premiera: październik 2018

Dodaj komentarz