Konfrontacje Sztuki

Ukoronowaniem Konkursu Konfrontacji Sztuki – Warszawa 2018 są trzy wystawy w Galerii Test w Warszawie. We wszystkich ekspozycjach są prezentowane prace z czterech dziedzin – malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby oraz dzieła artystów zaproszonych do udziału poza konkursem. Pomysłodawcą i kuratorem Konfrontacji Sztuki jest Apoloniusz Węgłowski, kurator programowy Galerii Test.

Konfrontacje sztuki Warszawa 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konfrontacje sztuki Warszawa 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawom towarzyszy album podsumowujący II edycję Konkursu Konfrontacji Sztuki – Warszawa 2018. To 136-stronicowa publikacja zawierająca tekst krytyczny Zbigniewa Taranienki – przewodniczącego gremium jurorów, ponad sto barwnych reprodukcji wraz z notami o autorach wszystkich prac zakwalifikowanych do II etapu Konkursu oraz artystach zaproszonych do udziału w wystawach, a także – to nowość – o Jurorach. Albumy będą dostępne dla publiczności, posłużą do celów promocyjnych, zostaną też przekazane artystom, których prace znalazły się w publikacji oraz zainteresowanym instytucjom kultury, bibliotekom, galeriom.

Konfrontacje sztuki to ogólnopolski konkurs artystyczny, mający na celu prezentację szerokiej publiczności współczesnych zjawisk i wypowiedzi artystycznych. Zamysłem autorów projektu jest konfrontacja najnowszych i najbardziej pojemnych idei sztuki obecnych w jej klasycznych dziedzinach: w rysunku i grafice, w malarstwie i rzeźbie. Konkurs łączy w sobie te cztery dyscypliny sztuki, co wyróżnia przedsięwzięcie na tle „polskiego pejzażu konkursowego”. Pomimo początku XXI wieku sztuka nie wymaga redefinicji, nie potrzebują tego zarówno rysunek, malarstwo, jak i grafika czy rzeźba. Konkurs miał charakter otwarty, mogli w nim wziąć udział profesjonalni artyści (którzy ukończyli wyższą uczelnię artystyczną). Odbywał się w dwóch etapach. W pierwszym prace zostały wyselekcjonowane na podstawie nadesłanych wersji elektronicznych, a w drugim – jury przyznało nagrody, oceniając oryginały dzieł. Zainteresowanie drugą edycją było niezwykle duże. Na Konkurs wpłynęło blisko 1000 prac w wersji elektronicznej. z czego do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 90. Trzy osoby nie wzięły udziału w II etapie z przyczyn losowych, bądź regulaminowych, tak więc pozostało 87 uczestników: w dziedzinie Rysunku – 19, Malarstwa – 30, Grafiki – 23 , Rzeźby – 15.

Zamysłem autorów projektu jest konfrontacja najnowszych i najbardziej pojemnych idei sztuki obecnych w jej klasycznych dziedzinach: w rysunku i grafice, w malarstwie i rzeźbie  i to wyróżnia przedsięwzięcie na tle „polskiego pejzażu konkursowego”.

Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2018: W poszukiwaniu przestrzeni
Otwarcia: 24 października, 21 listopada i 19 grudnia 2018 roku, godz. 18.00
Galeria Test w Warszawie

Dodaj komentarz