Dialog konserwatorsko-architektoniczny

X Konferencja Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko‑architektoniczny to organizowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków sesja konserwatorska, podczas której zostanie podjęta problematyka partycypacji społecznej i polityki miejskiej.

„Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorskoarchitektoniczny”, Muzeum Etnograficzne w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, Muzeum Etnograficzne w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Podczas wydarzenia, w gronie architektów, inwestorów, deweloperów oraz przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej, uczestnicy oraz prelegenci podejmą temat gwarantów sukcesu i trwałości działań związanych z ochroną i zarządzaniem zabytkowymi zespołami architektonicznymi i układami urbanistycznymi. Tematem tegorocznego wydarzenia będzie Przyszłość rynku konserwatorsko-inwestycyjnego w Polsce na tle doświadczeń ostatniego dziesięciolecia. Konferencję zainauguruje p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki prof. Bolesław Stelmach, wygłaszając wykład o budowaniu Sejmu RP. Drugiego dnia konferencji odbędzie się pokonferencyjny panel Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich, podczas którego przeprowadzone zostaną dyskusje i rozmowy uczestników i gości konferencji, a także zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorzy: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Konferencja odbędzie się 17-18 października w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Udział jest bezpłatny.

Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 
17-18 października 2018 roku
Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Dodaj komentarz