Dzieje grzechu. Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku

W październiku wydawnictwo słowo/obraz terytoria opublikowało książkę Ewy Stusińskiej, pt. Dzieje grzechu. Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku.

Ewa Stusińska, „Dzieje grzechu. Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Ewa Stusińska, „Dzieje grzechu. Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Procesy przeciw pornografii literackiej, a później również filmowej i artystycznej, które rozpoczęły się od słynnej sprawy Pani Bovary i trwały przez prawie cały wiek XX, dotykają problemu prawnych, formalnych i gatunkowych wyznaczników pornografii. Czy dzieła pornograficzne mają jakąś wspólną cechę? Pomimo rozlicznych problemów definicyjnych można wyodrębnić jedną – pornografia nie jest i nie była nigdy formą seksualności spotykaną w naturze.

Innymi słowy – pornografia jest dziedziną kultury. Dlatego celem tej książki jest potraktowanie pornografii jako kategorii kulturowej, przyjrzenie się jej z dystansu, ograniczenie obiegowej oczywistości, zanalizowanie teoretycznego i praktycznego kontekstu oraz naszkicowanie chociaż w uproszczony sposób jej historii. Praktycznym celem jest zaś zaproponowanie metodologicznej podstawy porn studies, a także pokazanie, jak w krytyczny sposób czytać pornografię literacką.

Ewa Stusińska, Dzieje grzechu. Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku
Premiera: październik 2018 roku
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Dodaj komentarz