Caterina Preda o sztuce w czasach komunistycznych dyktatur

RESEARCH TANK dokumentuje i popularyzuje badania z zakresu historii sztuki i antropologii wizualnej, kładąc szczególny nacisk na potencjał poznawczy sztuki i jej społeczno-polityczne konteksty. Najbliższe spotkanie cyklu z Cateriną Predą odbędzie się już 13 października w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

Caterina Preda, „Sztuka, państwo i ideologia w czasie komunistycznych dyktatur Europy Wschodniej” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Caterina Preda, „Sztuka, państwo i ideologia w czasie komunistycznych dyktatur Europy Wschodniej” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentacja dotyczyć będzie roli sztuk wizualnych w czasie komunistycznych dyktatur w Europie Wschodniej (1945–1989), szczególnej analizie poddając relację między państwem a artystą. Twórcy często byli zmuszani lub zachęcani do wpisywania się w ramy oficjalnej ideologii, a także nagradzani za to finansowo. Ich postawy jednak się różniły – z jednej strony pomagali utrwalać nową estetykę opartą na socrealizmie, z drugiej opierali się temu wezwaniu. Część wykładu poświęcona zostanie związkom zawodowym twórców, powstającym na przełomie lat 40. i 50. Odpowiadały one za zamówienia na projekty artystyczne i w istotny sposób wpływały na kształtowanie państwowej estetyki. Analiza dyktatur komunistycznych stanie się także punktem wyjścia do refleksji nad radykalizującymi się tendencjami we współczesnej rzeczywistości społecznej.

Caterina Preda jest pracowniczką Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bukareszcie. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z relacjami między polityką i sztuką, w szczególności wokół współczesnych form dyktatury w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Południowej. Autorka między innymi książki Art and Politics under Modern Dictatorships. A Comparison of Chile and Romania (2017).

RESEARCH TANK: Sztuka / Kierunki / Konteksty

W swojej pierwszej odsłonie RESEARCH TANK w całości oddaje głos badaczkom z Europy Środkowo-Wschodniej: Marinie Gržinić, Caterinie Predzie i Emese Kürti. Próbuje dokonać tym samym rewizji geografii artystycznej i uzupełnienia historii sztuki „pisanej” z zachodniej perspektywy. Poruszając zagadnienia nekropolityki, sztuki w obliczu dyktatur oraz artystycznych strategii oporu, staje się rodzajem przewodnika dla tych, którzy zainteresowani są, ujmowanymi w możliwie interdyscyplinarnej perspektywie, miejscami spotkań sztuki i polityki.

Caterina Preda. Sztuka, państwo i ideologia w czasie komunistycznych dyktatur Europy Wschodniej
13 października 2018 roku, godz. 18.00
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

Dodaj komentarz