Taszyzm = Wolność

Fundacja Stefana Gierowskiego zaprasza na otwarcie wystawy Taszyzm = Wolność. Wystawa prezentuje polskie malarstwo z lat 50. i początku lat 60. Stanowi próbę określenia różnicy pomiędzy zjawiskiem taszyzmu a informelem – jest to głos w dyskusji na ten temat.

„Taszyzm = Wolność” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Taszyzm = Wolność” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie pokazujemy prace artystów będących najbliżej idei taszyzmu, takich jak: Alfred Lenica, Tadeusz Kantor, Zdzisław Salaburski, Teresa Tyszkiewicz, Marian Bogusz, Jerzy Kujawski, Maria Stangret, Marek Włodarski, Wanda Paklikowska-Winnicka i inni. Wystawa ma zwrócić uwagę na wielką aktywność twórczą tamtego czasu – pokazać, że wolność w sztuce daje zupełnie nowe możliwości.

Na wystawie oprócz ponad sześćdziesięciu prac malarskich, wypożyczonych ze zbiorów prywatnych i kolekcji muzealnych, pokażemy film pt. Somnambulicy z 1958 roku autorstwa Mieczysława Waśkowskiego i Antoniego Nurzyńskiego powstały we współpracy z Tadeuszem Kantorem.

Głównym celem wystawy jest próba odpowiedzi na pytanie, czym właściwie był taszyzm, czym w latach swojej największej popularności wyróżniał się na tle powstającej ówcześnie w Polsce sztuki, jacy artyści sięgali po charakterystyczne dla taszyzmu środki wyrazu, a także co odróżniało polskie malarstwo taszystowskie od tego zachodniego.

Na jedno z pytań odpowiedzi udzielił Stefan Gierowski, inicjator i pomysłodawca wystawy, aktywny uczestnik życia artystycznego lat 50. i 60.: „Taszyzm stał się w tych latach hasłem obejmującym całą sztukę malarstwa abstrakcyjnego. Było to wówczas wśród nas słowo znaczące niezawisłość malarstwa w ogóle od wszelkich nacisków”.

Artystki i artyści: Marian Bogusz, Włodzimierz Borowski, Urszula Broll-Urbanowicz, Jan Chwałczyk, Tytus Dzieduszycki, Zbigniew Jaskierski, Tadeusz Kantor, Jerzy Kujawski, Alfred Lenica, Wanda Paklikowska-Winnicka, Ireneusz Pierzgalski, Teresa Rudowicz, Zdzisław Salaburski, Jerzy Skarżyński, Maria Stangret, Marian Szulc, Bogusław Szwacz, Zbigniew Tymoszewski, Teresa Tyszkiewicz, Marian Warzecha, Mieczysław Waśkowski, Marek Włodarski, Jan Ziemski, Rajmund Ziemski.

Taszyzm = Wolność
Wernisaż: 12 października 2018 roku, godz. 19.00
Wystawę można oglądać do 20 grudnia 2018 roku
Fundacja Stefana Gierowskiego w Warszawie

Dodaj komentarz