Wygrana pracowni WXCA na projekt Pawilonu Polskiego Expo 2020

Pracownia WXCA wygrała konkurs  na projekt Pawilon Polskiego na Wystawę światową Expo 2020 w Dubaju.

„Pawilon Polski”, Expo 2020 w Dubaju, pracowania architektoniczna WXCA (źródło: materiały prasowe pracowni)

„Pawilon Polski”, Expo 2020 w Dubaju, pracowania architektoniczna WXCA (źródło: materiały prasowe pracowni)

Bogactwo naturalnej przyrody, różnorodność krajobrazu i strategiczne położenie w centrum Europy sprawiają, że Polska jest najważniejszym siedliskiem europejskich ptaków wędrownych. Zaproszenie odwiedzających do towarzyszenia tej wędrówce i przyjrzenia się obfitości Polskiej awifauny stanowi okazję do rozwinięcia intrygującej, wielowątkowej opowieści o pięknie Polskiej natury, wymianie międzynarodowej, mobilności, eksporcie idei i myśli technologicznej prezentując Polskę jako silny ośrodek współpracy oferujący światu zrównoważone, przyjazne środowisku technologie poprzez rozwój nauki.

Wędrówki ptaków są wspólnym wątkiem w kulturze i folklorze wielu narodów. Bociany są dla Europejczyków symbolem szczęścia i harmonii, wyznawcy Islamu wierzą, że podczas swej wędrówki odbywają one doroczną pielgrzymkę do Mekki, dla Słowian są wzorem rodzicielstwa i wartości rodzinnych. 25% światowej populacji bocianów białych gniazduje w Polsce odbywając co roku niezwykłą międzynarodową, międzykontynentalną podróż, inspirując legendy, łącząc umysły, tworząc przyszłość(Connecting Minds, Creating Future).
Architektura Polskiego Pawilonu na światową wystawę Expo w Dubaju tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową konstrukcję, która zaprasza odwiedzających do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia, skosztowania polskiego chleba w otwartej, witającej gości piekarni, czy wreszcie kontemplacji zintegrowanej z budynkiem wystawy – unoszącej się ponad głowami gości instalacji/rzeźby kinetycznej wyobrażającej stado ptaków w locie.
Budynek poprzez swą rzeźbiarską, rozrastającą się formę tworzy przestrzeń dla wystawy, pozwala jej wyjść z budynku, zaistnieć  w przestrzeni publicznej Expo, zaprosić przechodniów do współuczestniczenia w doświadczeniu lotu wśród ptaków poprzez malowniczy naturalno-kulturowo-naukowy krajobraz Polski.

„Pawilon Polski”, Expo 2020 w Dubaju, zdjęcie makiety, pracowania architektoniczna WXCA (źródło: materiały prasowe pracowni)

„Pawilon Polski”, Expo 2020 w Dubaju, zdjęcie makiety, pracowania architektoniczna WXCA (źródło: materiały prasowe pracowni)

Dynamiczna bryła pawilonu wraz z oplatającą go wystawą – chmurą wędrujących ptaków stwarza przestrzeń do refleksji nad współistnieniem człowieka z naturą, wyraża ducha naszych czasów, dynamikę rozwoju współczesnego świata i towarzyszącej mu – wschodzącej polskiej gospodarki w kontekście globalnej wymiany kulturowej i handlowej, migracji społecznych, przepływu dóbr i idei.

Pawilon Polski Expo 2020
Projekt: pracownia architektoniczna WCXA
Realizacja: Dubaj

1 komentarz do artykułu “Wygrana pracowni WXCA na projekt Pawilonu Polskiego Expo 2020”

  1. Fair play w architektonicznych konkursach to czysta utopia… nie wiem czy wiecie, ale SARP w Gdańsku po akcji tego typu, nie rozstrzyga już konkursów! Pytanie dlaczego ogólnopolski konkurs rozstrzygali wyłącznie architekci z Warszawy i “przystawki z paih-u”…a jakże z Warszawy?

Dodaj komentarz