Berlińsko-warszawska współpraca

Projekt, który jest realizowany w Salonie Akademii można określić słowem współdziałanie. Mnogość wyzwań polegających na współistnieniu i kooperacji jest szansą, jaka spotkała 126 uczestników z dwóch uczelni – warszawskiej ASP oraz berlińskiej UdK. Razem aranżują przestrzeń, określą wzajemne relacje, harmonogram działań, środki wyrazu oraz kierunek przekazu.

„Wihajster freiheit swallow=” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Wihajster freiheit swallow=” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cztery mieszane zespoły i cztery podejmowane przez nie tematy, to paradoksalnie wynik zarówno przypadku, jak i naturalna zbieżność wielu czynników, które nieuchronnie doprowadziły do tej sytuacji. „Wszystko co błyszczy, nie jest złotem”, „Nie ma nic złego w byciu ambitnym”, „Pożerać albo być pożartym”, „Chodzi o to, że nie możesz być zbyt chciwy” jako hasła ramowe dla młodych twórców w oczywisty sposób są odbiciem dzisiejszych, często brutalnych realiów. Tematy zostały zaczerpnięte z wypowiedzi znanych polityków i przysłów. Odnoszą się do zagadnień tak istotnych dla całych społeczeństw jak władza, instytucjonalizm, kapitalizm, akumulacja, indywidualizm i inne.

‌Z jednej strony odzwierciedla się w nich afirmacja, jak i chęć cywilizacyjnej redefinicji‌ z drugiej. Klucz interpretacyjny dla każdego z zespołów będzie za pewne do końca tematem dyskusji. Ostateczne rozwiązanie przyniesie wspólne tworzenie ekspozycji w ostatnich dniach września przez studentów obu uczelni. W obrębie każdej jednej czwartej przestrzeni galerii dostaniemy „byt artystyczny”. Póki co tak można to określić. Wszystko może się zdarzyć. UWAGA !

Studenci ASP i studenci UdK

Wihajster freiheit swallow =

Pożerać, albo być pożartym.

Wszystko, co błyszczy, nie jest złotem.

Chodzi o to, że nie możesz być zbyt chciwy.

Nie ma nic złego w byciu ambitnym.

‌Wihajster freiheit swallow =
Od 6 do 12 października 2018 roku
Galeria Salon Akademii, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dodaj komentarz