Promocja 32. numeru „Zeszytów Artystycznych”

10 października w Galerii Miejskiej Arsenał odbędzie się spotkanie poświęcone 32. numerowi „Zeszytów Artystycznych”.

32. „Zeszyty Artystyczne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

32. „Zeszyty Artystyczne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

32. numer „Zeszytów Artystycznych” poświęcony jest koncepcji Jana Świdzińskiego „sztuki jako sztuki kontekstualnej”. Od 2015 roku prof. Anna Tyczyńska prowadziła projekt badawczy kontekst/kontekstualizm, którego celem było wywołanie dyskusji nad współczesnym rozumieniem idei Świdzińskiego; zadanie pytania o aktualność idei „sztuki jako sztuki kontekstualnej” oraz o to, dlaczego w badaniach nad sztuką polską pomijany jest termin „kontekstualizm”, zwłaszcza wobec oczywistej kontekstualności sztuki współczesnej czy wręcz jej nierozerwalności z kontekstem. Ponowne podjęcie tematu idei kontekstualizmu miało ukazać znacznie szersze pole funkcjonowania teorii Świdzińskiego, a także pozwolić na wprowadzenie kontekstualizmu do słownika terminów opisujących współczesne zjawiska w sztuce.

Temat podjęty został zarówno na płaszczyźnie teorii, jak i sztuk wizualnych. Do udziału w dyskusji zaproszone zostały osoby znane, będące ekspertami, ale podejmujące temat w nowym, świeżym ujęciu. Ich głos skonfrontowany został z opiniami tych, którzy do historii sztuki dopiero wkraczają i zaczynają swoje działania na scenie artystycznej. W aktualnym numerze „Zeszytów Artystycznych” prezentowane są teksty zaproszonych autorów, zapis panelu dyskusyjnego Sztuka w kontekście – w odniesieniu do aktualnych wystaw sztuki współczesnej, relacje z wydarzeń organizowanych w ramach II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku oraz Studiów Kuratorskich Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP: międzyuczelnianych warsztatów, konferencji oraz wystaw.

Moderatorka: Justyna Ryczek
Udział biorą: Mateusz Bieczyński, Grzegorz Dziamski, Izabela Kowalczyk, Sławomir Sobczak, Anna Tyczyńska, Marek Wasilewski

Promocja 32. numeru „Zeszytów Artystycznych”
10 października 2018 roku, godz. 18.00
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Dodaj komentarz