Rollercoaster

Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń to program prezentacji polskiego tańca autorstwa Pawła Łyskawy i Eryka Makohona nawiązujący w swoim tytule do Baumanowskiej koncepcji człowieka ponowoczesnego, osadzonej na czterech wzorcach postępowania (spacerowicz, włóczęga, turysta i gracz). Żadna z figur nie występuje w czystej postaci. Wszystkie mieszają się i przenikają. Spaja je poszukiwanie wrażeń, chwilowych i mocnych. Ciało ponowoczesne to ciało, które odczuwa, zanurzając się w fali doznań.

„Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń”, Cricoteca (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń”, Cricoteca (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Rollercoaster to zaproszenie widza w przestrzeń nowych wrażeń, pięknych i niewygodnych, mocnych, czasem ekstremalnych, intelektualnych i sensualnych. To zaproszenie do porzucenia kontroli, do współuczestnictwa. Rollercoaster to wrażliwe doświadczenie, a nie logiczna ekstaza, jak mawiał francuski pisarz i filozof Georges Bataille (źródło inspiracji dla Sławka Krawczyńskiego i Ani Godowskiej w spektaklu Bataille i świt nowych dni).

„Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń”, Cricoteca (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń”, Cricoteca (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Część proponowanych spektakli (Singulare tantum, Idylluzja) zrywa z tradycyjnym podziałem ról na aktora i widza. Performer włącza publiczność w swoje działania, wyrywając ją z bezpiecznej strefy chłodnego dystansu, wręcz zmusza do współuczestnictwa i współodczuwania. Kolejne spektakle świadomie stawiają granice i próbują je przekraczać, rozpływać się między nimi, zatapiać (Melt), wychodzić z formy, porzucać gęby (Glamour). Niszczyć podziały, wyraźnie je uświadamiając (Witajcie/Welcome); przechodząc przez różne stany skupienia (Stany skupienia), wkraczać w nowe przestrzenie (Bataille i świt nowych dni).

Harmonogram:
6 października, 19:00
Witajcie/Welcome
7 października, 18:30, 20:00
Stany skupienia
13 października, 19:00
Idylluzja
14 października, 19:00
Singulare tantum
20 października, 19:00
Bataille i świt nowych dni
27 października, 19:00
Glamour
MELT

Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń
Od 6 do 27 października 2018 roku
Kuratorzy projektu: Paweł Łyskawa i Eryk Makohon
Cricoteca
Kraków

Dodaj komentarz