Robimy to, aby polepszyć jakość twojego życia

Robimy to, aby polepszyć jakość twojego życia to wspólna realizacja Piotra Brucha, Teresy Otulak i Rafała Żarskiego dedykowana Miejskiemu Ośrodkowi Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim.

„Robimy to, aby polepszyć jakość twojego życia”, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Robimy to, aby polepszyć jakość twojego życia”, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski (źródło: materiały prasowe organizatorów)

W jej ramach artyści poruszają, z różnych perspektyw, zagadnienia związane z rewitalizacją, renowacją, modernizacją, restauracją, rewaloryzacją czy restrukturyzacją zarówno przestrzeni miejskiej, jak i społecznej. Podejmują kwestie związane z budownictwem, planowaniem przestrzennym, ekonomią i niejednokrotnie kontrowersyjną polityką społeczną – prowadzącymi często do gentryfikacji.
Opracowywanie strategii rewitalizacji danego obszaru i planowanie przestrzenne oparte są na licznych analizach, algorytmach i wizualizacjach. Rewitalizacja rządzi się też bardzo konkretnym językiem i dobrze już rozpoznanymi procesami. Jest wielowarstwowa, sprzęga interesy wielu podmiotów, wciąga w swoje tryby niemalże wszystkich mieszkańców miasta, czy tego chcą, czy nie. Trudno pozostać wobec niej neutralnym.

Mogłoby się wydawać, że Gorzów Wielkopolski nie jest zagrożony dziką rewitalizacją w tak radykalnym stopniu jak pobliski Poznań, Szczecin, nie wspominając już o Berlinie. Jednak w ostatnich latach przeprowadzano już konsultacje społeczne, na bazie których opracowano diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji GORZÓW 2025+

Robimy to, aby polepszyć jakość twojego życia
Od 18 października do 2 grudnia 2018 roku
Kuratorka: Aurelia Nowak
Wizualizacja 3D: Grażyna Olszewska, Rafał Pietrowicz
Miejski Ośrodek Sztuki
Gorzów Wielkopolski

Dodaj komentarz