Migracje w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Wystawa jest doniosłym wydarzeniem w powojennej historii wrocławskiego muzealnictwa – po raz pierwszy od czasów II wojny światowej, a nawet od czasu swojego powstania, powracają do Wrocławia i na Śląsk arcydzieła sztuki średniowiecznej znajdujące się obecnie w kolekcjach polskich.

Mistrz Lat 1486-1487, „Adoracja Dzieciątka”, fragment, 1487 r.,  Muzeum Narodowe we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Mistrz Lat 1486-1487, „Adoracja Dzieciątka”, fragment, 1487 r., Muzeum Narodowe we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Muzeum zaprezentuje też kilka monumentalnych i artystycznie imponujących dzieł malarskich i rzeźbiarskich trudno dostępnych nawet dla znawców, gdyż na co dzień przechowywanych w niewielkich śląskich świątyniach.
Wystawa zabierze widzów w fascynującą podróż ku odległym o ponad pięćset lat czasom działalności utalentowanych anonimowych mistrzów, wędrujących kupców, przedsiębiorczych patrycjuszy i realizującego swe ambicje kleru. Jeszcze nigdy w historii Muzeum nie pokazano tej klasy arcydzieł sztuki średniowiecznej.

„Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Migrowali również artyści śląscy, którzy, jak złotnik Erasmus Schleupner, rozwijali swoje talenty w zagranicznych ośrodkach, korzystając z mecenatu wrocławskich biskupów. Kolejną ważną grupę migrantów stanowili kupcy i przedstawiciele międzynarodowych spółek, którzy decydując się osiąść we Wrocławiu i innych śląskich miastach, starali się realizować swoje ambicje zawodowe, polityczne oraz mecenasowskie. Piękna i bogactwa wystroju posiadanych przez nich kaplic oraz obfitości fundowanego przez nich wyposażenia miejskich far czy kościoła katedralnego nie uda się już niestety w pełni zrekonstruować. Tym niemniej w częściowym choćby odtworzeniu w wyobraźni widza tego dawno zaginionego i bajecznego świata pomogą eksponowane na wystawie obrazy importowane do Wrocławia z odległej Norymbergi, iluminowane rękopisy, monumentalne nastawy ołtarzowe, prace złotnicze i graficzne.
Niniejsza wystawa jest preludium do kolejnych wielkich projektów mediewistycznych, które Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaplanowało na następne lata.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku
Od 9 października do 30 grudnia 2018 roku
Kuratorka: dr Agnieszka Patała
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Dodaj komentarz