Rewitalizacja – naprawić dzielnicę

PPNT Gdynia | Centrum Designu, w dniach od 13 do 31 października 2018 roku zaprasza na wystawę Rewitalizacja – naprawić dzielnicę. Chylonia, Meksyk, Oksywie, Witomino – opracowania studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Prezentującą najciekawsze rozwiązania urbanistyczne zaproponowane przez studentów dla 4 gdyńskich dzielnic: Chyloni tzw. Meksyku, Oksywia oraz Witomina-Radiostacji.

„Rewitalizacja - naprawić dzielnicę. Chylonia, Meksyk, Oksywie, Witomino - opracowania studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej”,  PPNT Gdynia | Centrum Designu (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Rewitalizacja - naprawić dzielnicę. Chylonia, Meksyk, Oksywie, Witomino - opracowania studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej”, PPNT Gdynia | Centrum Designu (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Jaki jest jej cel i na czym polegają działania rewitalizacyjne w miastach? Czy wystarczy usprawnić komunikację, powiększyć ilość parkingów, naprawić drogi, zmodernizować istniejące domy, aby naprawić miasto? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć na wystawie Rewitalizacja – naprawić dzielnicę. Chylonia, Meksyk, Oksywie, Witomino – opracowania studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Studenci w ramach semestralnych ćwiczeń projektowych, pod okiem dr hab. inż. arch. Katarzyny Zielonko-Jung, prof. nadzw. PG zaproponowali rozwiązania, które mogą wydawać się nieco utopijne, miejscami zbyt śmiałe, naiwne lub dyskusyjne. Jednak są one próbą stworzenia spójnych wizji działań urbanistycznych i architektonicznych, które mogą wspomóc głębsze przemiany stanowiące o poprawie jakości życia mieszkańców analizowanych miejsc.
W lepszym zrozumieniu rzeczywistych problemów mieszkańców wybranych dzielnic, szczególnie pomocne okazały się specjalistyczne opracowania stanowiące podstawę dla Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Przygotowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni dokument zawiera dogłębną analizę obszarów wytypowanych do rewitalizacji. Tworzy ona charakterystykę nie tylko terenów, budynków i infrastruktury technicznej, ale przede wszystkim mieszkańców. Na wystawie można zobaczyć, jakie rozwiązania urbanistyczne chcieliby wdrożyć młodzi adepci architektury i jak nasze miasta mogą wyglądać w przyszłości.

Uczestnicy wystawy: Magdalena Klimowicz, Kaja Ratajczyk, Monika Sokołowska, Marta Strus, Oliwia Jarocka, Ewelina Mierzejewska, Paulina Okraszewska, Sandra Wróbel, Ilona Załączkowska, Krzysztof Barański, Klaudia Danilczuk, Witold Dłubakowski, Paulina Fitał , Karolina Gniewek, Dominika Harajda, Tomasz Jankowki, Maciej Szałkowski, Kacper Trzmiel, Liliana Borovska, Elena Nikiforova, Adam Śleszyński, Dominik Tyburski, Olana Tyvonchuk.
Kuratorzy wystawy: dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej, mgr inż. arch. Jacek Józekowski, Politechnika Gdańska.
Organizator : Gdynia | PPNT Gdynia | Centrum Designu

Rewitalizacja – naprawić dzielnicę. Chylonia, Meksyk, Oksywie, Witomino – opracowania studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej Od 13 do 31 października 2018 roku, godz. 10.00-18.00 Wernisaż: 12 października 2018 roku, godz. 18.00
Kuratorzy: dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej, mgr inż. arch. Jacek Józekowski, Politechnika Gdańska
PPNT Gdynia | Centrum Designu
Gdynia

Dodaj komentarz