Po drugiej stronie lustra

Wystawa Po drugiej stronie lustra pokazuje zielonogórskiej publiczności obrazy i rzeźby z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej Brandenburgii (BLMK). Podstawowym zagadnieniem jest w niej pytanie o sposoby reprezentacji ciała ludzkiego w odniesieniu do przestrzeni obrazowych i rzeczywistych. Prezentacja kontynuuje współpracę transgraniczną między dwoma instytucjami, która rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. od wystawy Spojrzenie na Polskę / Spostrzeżenia z Polski.

Sabine Herrmann, „Pozostawienie siebie”, 1996, pigmenty, mieszane media na papierze czerpanym, Foto: Uwe Walter, Berlin, © VG Bild-Kunst, Bonn 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sabine Herrmann, „Pozostawienie siebie”, 1996, pigmenty, mieszane media na papierze czerpanym, Foto: Uwe Walter, Berlin, © VG Bild-Kunst, Bonn 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Reprezentacja ludzkiego ciała należy do klasycznego kanonu tematycznego historii sztuki, zwłaszcza malarstwa. Jednak na wystawie to nie portret, czyli przedstawienie konkretnych osób (i ich lokalizacja społeczna) jest w centrum zainteresowania. Przeciwnie, formy przedstawionych postaci / ciał odnoszą się do kształtu warunków ludzkiej egzystencji, jak również do interfejsu między jednostką a ciałem zbiorowym. Często pojawiają się tu odniesienia do historii sztuki i jej przemian. Przestrzeń malarska sformułowana poprzez dzieła staje się heterotopią w sensie iluzorycznego, psychologizowanego lub psychospołecznego obszaru działania podmiotu, z rozszerzeniem i symbolicznym przeniesieniem sensów i elementów rzeczywistości. Po drugiej stronie lustra to kontynuacja wystawy Von (Ab) essenheiten, która prezentowała pod koniec 2017 roku prace fotograficzne na temat ciała i przestrzeni ze zbiorów BLMK i Sparkasse Leipzig w Kunsthalle Sparkasse Leipzig.

We współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej Brandenburgii (BLMK)

Po drugiej stronie lustra
Artyści: Angela Hampel, Sabine Herrmann, Astrid Klein, Klaus Killisch, Michael Morgner, Gabriele Stötzer, Valie Export, Gerd Bonfert
Kuratorka: Ulrike Kremeier
Otwarcie 5 października 2018 roku, godz. 19.00
Od 5 do 28 października 2018 roku
Galeria BWA Zielona Góra

Dodaj komentarz